En Etkili Soğutma Büyüsünü Yapmak

En etkili soğutma büyüsü nasıl yapabilirsiniz bu konuda önemli bilgiler aktaracağız ; En Etkili Soğutma Büyüsünü Yapmak, iki kişinin birbirlerinden soğumasını istemenizin nedenleri ne olursa olsun eğer iki kişiyi birbirlerinden soğutmak istiyorsanız bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Soğutma büyüsü sadece iki kişi için yapılmaz, soğutma büyüsünü kendinizden birisini soğutmak için de yaptırabilirsiniz kendinizi bir başkasından soğutmak içinde yaptırabilirsiniz. Soğutma büyüleri çok etkilidir ve ömürlüktür.

Aşağıdaki duayı soğutmak için kullanabilirsiniz. İki kişinin birbirlerinden soğuması niyeti ile aşağıdaki duayı 90 gün boyunca her gün 1 defa gecede okuyunuz ve zamanla iki kişinin aralarında soğuma olduğunu görürsünüz.En Etkili Soğutma Büyüsünü Yapmak konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.

İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.

E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl.Vallahü alemü bi a’daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra.Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı’na ve asayna vesma’ ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın ve lev ennehüm kalu semı’na ve eta’na vesma’ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü’minune illa kalıla.Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel’anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef’ula.İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma.E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla.Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihı ismem mübına.

E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü’minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla.Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey yel’anillahü fe len tecide lehu nesıyra.Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü’tunen nase nekıyra.Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma.Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra.İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azızen hakıma.

Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla.İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra.Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve etıy’ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze’tüm fı şey’in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te’vıla.Elem tera ilellezıne yez’umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda.Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa.Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka.Ülaikellezıne ya’lemüllahü ma fı kulubihim fe a’rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa.

İlgili Başlıklar

En Etkili Soğutma Büyüsünü Yapmak

En etkili soğutma büyüsünü yapmak konusunda birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Soğutma büyüsü, insanların arasındaki ilişkileri dondurmak ve soğutmak için kullanılan bir tekniktir. Bu büyüyü yaparken dikkate almanız gereken birkaç önemli adım bulunmaktadır.

İlk olarak, büyüyü yapmak için doğru zamanı seçmek önemlidir. En etkili sonuçları alabilmek için dolunay zamanı veya yeni ay zamanında bu büyüyü gerçekleştirebilirsiniz. Ay döngüsünün etkisiyle enerjinin yükseldiği bu zamanlarda büyünün etkisi daha kuvvetli olacaktır.

İkinci adım olarak, büyü için doğru malzemeleri temin etmek gerekmektedir. Soğutma büyüsü için kullanılan malzemeler genellikle kişinin enerjisini temsil eden objelerdir. Bunlar arasında bir tane beyaz mum, bir tane buz dolabı magneti ve sevimsiz bir şekilde gülümseyen bir oyuncak bebek bulunmaktadır.

  • Büyüyü gerçekleştirmek için bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra, bir masanın üzerine yerleştirin. Beyaz mumu ortaya koyun ve yanına buz dolabı magnetini ve oyuncak bebeği yerleştirin. Bu objeler, büyünün enerjisini temsil edecek ve amacınıza daha etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.
  • Ardından, büyüyü gerçekleştireceğiniz kişiye odaklanın ve onun enerjisini görselleştirin. Onunla olan ilişkinizi dondurduğunuzu ve soğuttuğunuzu düşleyin. Bu sırada enerjinizi ve niyetinizi güçlü bir şekilde dile geçirin. Sözlerinizi ve düşüncelerinizi odaklanarak ve yoğunlaşarak ifade edin. Kendinizi büyünün enerjisiyle çevrelemeye çalışın.
  • En son olarak, büyüyü tamamladıktan sonra olumlu düşüncelerle ve biraz sabırla sonucu bekleyin. Büyünün etkisini görmek için zaman gerekebilir, bu yüzden acele etmeyin. Büyünün sonucunu gördüğünüzde ise büyünün tamamlanmış olduğunu ve amacınıza ulaştığınızı bilin.
Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü
Yazdır
Bu sayfaya 1173 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

22 Evet
22 Hayır

“En Etkili Soğutma Büyüsünü Yapmak” için 3 yorum var.

  1. Afyon merkezden ben eyüp gökhan. Mrb paylaşımınız valla hayran bıraktı, face de paylaştım 08-03-2019 06:38:38

  2. Karımla 10 yıldır evliydik şimdi evi terk etmişti beni istemediğini söylemişti ben onun gitmesini istemiyordum bana geri gelsin istiyordum bana olan sevgisi bitmişti farkındaydım bunun için vefk yaptırmak istiyordum dolunay beyi gördüm yaptığı vefkler de çoğu kişide sonuç sağlamış gerçekten işinin ehli olduğuna karar verdim ve aradım bana detaylarını anlattı sağolsun sonra başladık çalışmaya ben ankaradayım geldi vefk bana iş yerime adres vermiştim neyse aldım başladım hocam zaten miskle tütsü kokularıyla zaten açar açmaz cezb oldum 24 gün sonra ilk etkilerini gördüm ve 40 olunca hocam bakımını yaptı tutmuş dedi gerçektende de tuttu çok iyiym karımla şimdi 🙂

  3. Düzce merkezden ben eray. Mrb web sitesi inanılmaz dikkat çekici, sağolun 21-04-2018 04:42:25

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir