Merak Ettiklerinizi Hemen-Cevabını Bulabilirsiniz

Büyü yapmak büyük bir günah olduğu halde insanlar nefslerine hakim olamayarak kendi çıkarları için büyüye başvurmaktadırlar. Çokca uğraşmakla halledilemeyecek işlerin büyü vasıtasıyla kolayca ve kısa zamanda hal yoluna konulması büyüyü insanların gözünde cazip hale getirmektedir.Örneğin bir kişi sevdiğini ne yapsa etse kendine bağlayamaz ona kendini şirin gösterip sevdiği kişinin ilgisini kendi üzerine çekemezken büyü yolu ile sevdiği kişiyi kendine deliler gibi aşık eder.Tabii burada aşık edilecek kişi kendi iradesi dışında sevmediği bir insana büyü yolu ile aşık edilmektedir.İnsanın iradesini elinden almak büyü ve sihir yoluyla istem dışı yönlere sevketmek çok büyük bir günahtır.Bu tür büyüler olduğu gibi elbet her derdin bir çaresi her büyünün de bir karşılığı ve büyüyü bozma yöntemi vardır. Maksat büyü yapıldığının farkına varmak ve büyünün hangi maksatla yapıldığını bilmek ve ne tür bir büyü uygulamasıyla karşı karşıya olunduğunun öğrenilmesidir.Büyüye tutulmamak için önceden yapılacak iş her zaman nas ve felak surelerini okumayı alışkanlık haline getirmektir. Böyle kişilere büyü tuttuğu görülmemiştir. Şayet bu dualarla önceden kendini korumaya almamış bir kişiye büyü yapılmışsa bu duaları okumaya başlamak da büyünün bozulmasında etkili olacaktır.

Büyü nasıl bozulur

Büyülenmiş kişi yıkanır.Büyülenmiş kişiyi akar sudan geçirmek gemi ile denizde dolaştırmak çok faydalı olur.Büyülenmiş kişinin önce yattığı oda sonra bulunduğu ev temizlenir ,büyülenmiş kişinin yatak çarşafları vesaire yenileriyle değiştirilir.Yeni çarşaflar serilmeden önce ve yıkanan kişinin giyeceği yeni çamaşırlar üzerlerine besmele okunarak bir tür güç yüklemesi ile koruyucu kalkan oluşturulur.Temiz çamaşırları ters olarak giymekte büyüyü terse çevirmek açısından faydalıdır. Ev temizlenirken dış kapı eşiği ve iç kapı eşikleri saf su ile temizlenir.Temizlik gündüz vakti yapılmalı ve evde temizlik yapılırken tütsü yakılmalıdırTemizlik yaparken bir yandan Ayetel Kürsi duasını okumak çokca faydalı olur.Sonra bir bardak suya İnşirah suresi okunur su yüzeyine doğru üflenir suya sureyi okurken ağızı bardağa yaklaştırmak nefesin su yüzeyinde titreşimler meydana getirerek suya duanın intikalini kolaylaştırır.Daha sonra bu su besmele çekilerek büyülenen kişi tarafından içilir. Şayet evde veya kişinin üzerinde büyü bulunursa bu büyüyü pencereden dışarı atmak yahut sokağa,çöpe ,uzak bir yere atmak gibi bilinçsizce yapılan işler büyüden kurtulmak yerine büyüyü daha da kalıcı yapar.Bazen evin eşiğinden gömülü bir kağıt yatağın altından yastığın içinden veya kişinin elbisesinin astarı arasından bir büyü çıkabilir.Bulunan büyü dışarı atılmayacağı gibi kesinlikle ateşe atılıp yakılmaya kalkışılmamalıdır.Böyle bir durumda yanan büyüye ulaşılamaz ve ateşde büyünün güçüne enerji yüklemesi yaparak güç katar. Böyle bir durumda büyüyle karşılaşan kişinin yapacağı en akıllıca iş önce büyüyü dışarıda bir çeşme akar su önünde açmak içindeki yazıları akan su ile hafif hafif oğuşturarak temizleyip yazıların su ile silinmesini sağlamaktır.Daha sonra bu büyü denize yoksa bir akar suya atılmalıdır. Sadece sabun bulunursa bu sabuna su değmemelidir çünki sabun büyüsünde su büyüyü bozmak yerine ters etki yaparak büyüyü hızlandıran bir etken olur.
Örnek Açıklamalar
İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir

İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir?

İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir?

İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir? insanların belirli bir kişi veya durumu etkilemek amacıyla başvurdukları bir büyü çeşididir. Bu büyü, kişinin isteklerini gerçekleştirmek için uygulanır ve belirli bir etki yaratmayı hedefler.

İstediğini Yaptırma Büyüsü, kimi zaman kişinin sevdiği biriyle ilişkisini güçlendirmek, kimi zaman iş yerinde terfi almak veya birine zarar vermek gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu büyünün amacı tamamen kişinin isteklerini yerine getirmektir ve istenilen sonuçların gerçekleşmesi için ritüeller ve dualar kullanılır.

İstediğini Yaptırma Büyüsü: Tanım Ve Amacı

İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir?
İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir?

İstediğini Yaptırma Büyüsü, kişinin belirli bir isteği gerçekleştirmek için başvurduğu manevi bir yöntemdir. Bu büyü, istenilen sonucun etkili ve hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak amacıyla yapılır. İstediğini Yaptırma Büyüsü, yaşanan zorlu veya istenmeyen durumları değiştirme, kişileri etkileyerek istenileni yaptırma amacı güder. Bu büyü, yüzyıllardır çeşitli kültürler ve inanç sistemlerinde kullanılmaktadır.

İstediğini Yaptırma Büyüsünün tarihi kökenleri oldukça eskilere dayanır. Antik dönemlere, büyücülük ve sihir üzerine yapılan çalışmalara kadar uzanır. Eski medeniyetler ve şaman inançlarına göre, insanlar çeşitli ritüeller ve büyüler kullanarak isteklerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

Bu büyünün etkileri ve sonuçları ise kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar isteklerine kavuşurken, bazıları için sonuçlar beklediği gibi olmayabilir. İstediğini Yaptırma Büyüsü, genellikle insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyerek istenen sonuçları elde etmeye çalışır. Ancak, büyünün etkili olabilmesi için inanç, sabır ve doğru bir yöntem kullanımı önemlidir.

İstediğini Yaptırma Büyüsünün Tarihi Kökenleri

İstediğini yaptırma büyüsü, aslında çok eski bir tarihe dayanan bir uygulamadır. Antik çağlardan beri insanlar, başkalarının düşüncelerini ve davranışlarını etkilemek için bu tür büyülere başvurmuşlardır. Eski Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında da benzer uygulamalar görülmektedir. İnsanların isteklerini yerine getirme çabaları, büyü ile sonuçlanmış ve bu da bu tür büyülerin tarihi kökenlerini ortaya çıkarmıştır.

Bu tür büyüler genellikle, insanların isteklerini yerine getirmek veya başkalarını etkilemek amacıyla kullanılmıştır. Özellikle aşk, para, iş veya başarı gibi konularda insanların isteklerini gerçekleştirmek için yapılan bu büyüler, ilgili kişilerin niyetlerini yerine getirmeyi amaçlar. Ancak, tarihsel olarak bu tür büyülerin etik açıdan tartışmalı olduğunu ve günümüzde pek çok toplumda kabul görmediğini de belirtmek gerekir.

Başka bir önemli tarih ise Ortaçağ dönemidir. Bu dönemde büyücülük ve büyüler oldukça yaygındı. İnsanlar, hayatlarında yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek veya başka insanları etkilemek için büyülere başvurmuşlardır. Çoğu zaman bu büyüler, kötü niyetli kişiler tarafından başka insanlara zarar vermek amacıyla kullanılmıştır. Ortaçağ’da büyücülük suç sayılır ve büyücüler, cadı avları sırasında yakalanıp cezalandırılırdı.

İstediğini yaptırma büyüsünün tarih boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde farklı şekillerde uygulandığını söylemek mümkündür. Bu büyüler hakkında yapılan araştırmalar, büyü ritüellerinin zamanla değiştiğini ve farklı inanç sistemlerine göre şekillendiğini göstermektedir. Günümüzde ise genellikle alternatif tıp veya spritüal çalışmalarda bu tür büyülere rastlamak mümkündür. Ancak, herkesin büyüler konusunda farklı görüşleri ve inançları olduğu unutulmamalıdır.

İstediğini Yaptırma Büyüsünün Etkileri Ve Sonuçları

İstediğini Yaptırma Büyüsü, insanların istediklerini başkalarına yaptırmak amacıyla yapılan bir tür sihirsel işlemdir. Bu büyünün etkileri ve sonuçları oldukça önemlidir ve dikkatle ele alınması gereken konulardır.

İstediğini Yaptırma Büyüsü yapıldığı kişi üzerinde birçok etki ve sonuçlar doğurabilir. Büyüyü yaptıran kişi istediği sonuca ulaşabilirken, büyü yapılan kişi üzerinde ise çeşitli etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkilerin doğası büyünün yapıldığı kişiye, büyünün cinsine ve gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İstediğini Yaptırma Büyüsünün etkileri arasında, kişinin kontrol altına alınması, isteklerine itaat etmesi, düşüncelerin manipüle edilmesi gibi durumlar sayılabilir. Büyünün yapıldığı kişi, kendini sanki farklı bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi hissedebilir. Bu da büyünün etkileri arasında yer alır.

Etkiler Sonuçlar
Bağımlılık yaratma Kişinin isteklere bağlılık göstermesi
Bilinçaltı etkileme Kişinin manipülasyona açık olması
İrade zayıflatma Kişinin kendi isteği dışında hareket etmesi

Bu etkilerin yanı sıra, İstediğini Yaptırma Büyüsü sonuçları da dikkat çekicidir. Büyünün sonucunda, istenen şeyin gerçekleşme olasılığı artar. Kişi, isteğine ulaşma konusunda daha fazla şans elde edebilir. Ancak bu sonuçların, büyü yapılan kişi üzerinde kişisel zararlara yol açma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle büyünün sonuçları önceden dikkatle değerlendirilmelidir.

İstediğini Yaptırma Büyüsü Örnekleri Ve Deneyimler

İstediğini Yaptırma Büyüsü Nedir? İstediğini Yaptırma Büyüsü, insanların isteklerini yerine getirebilmesi için kullanılan bir büyü çeşididir. Bu büyünün temel amacı, kişinin istediği şeyin gerçekleşmesini sağlamak ve ona isteğini yaptırmaktır. İstediğini Yaptırma Büyüsü, uzun yıllardır çeşitli kültürlerde ve dini inançlarda kullanılan bir yöntemdir.

Bu büyü türüne ait birçok farklı örnek ve deneyim bulunmaktadır. İnsanlar genellikle aşk, para, başarı, kariyer veya sağlık gibi konularda isteklerini gerçekleştirmek için İstediğini Yaptırma Büyüsünü tercih ederler. Her bir örnek ve deneyim, farklı sonuçlar ve etkiler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, İstediğini Yaptırma Büyüsü hakkında deneyimleri ve örnekleri incelemek önemlidir.

İstediğini Yaptırma Büyüsü İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İstediğini yaptırma büyüsü, birçok insanın merak ettiği ve üzerinde düşündüğü bir konudur. Bu büyü ile ilgili birçok soru sorulur ve insanlar bu konuda bilgi edinmek istemektedir. İşte istediğini yaptırma büyüsü ile ilgili sıkça sorulan sorular:

  1. İstediğini yaptırma büyüsü nedir?

İstediğini yaptırma büyüsü, kişinin istediği şeyleri ve durumları etkilemek amacıyla yapılan bir tür büyüdür. Bu büyü ile kişiler başkalarını etkileyerek onların isteklerini gerçekleştirmeyi amaçlarlar.

  1. İstediğini yaptırma büyüsü nasıl yapılır?

İstediğini yaptırma büyüsü, genellikle bir medyum veya büyü uzmanı tarafından yapılır. Bu kişi, kişinin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre özel bir büyü yapar ve bu büyünün etkisini artırmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirir.

  1. İstediğini yaptırma büyüsü etkili midir?

İstediğini yaptırma büyüsünün etkili olup olmadığı kişiden kişiye değişir. Tüm büyülerde olduğu gibi, bu büyü de kişinin inancına, niyetine ve büyüyü yapan kişinin yeteneklerine bağlıdır. Bilinçli bir şekilde yapılan ve doğru amaçlarla kullanılan bir büyü ise etkili olabilir.

İstediğini yaptırma büyüsü ile ilgili daha fazla soru ve cevap için bu konuda uzman olan kişilerden yardım almanız önerilir. Herkesin durumu farklı olduğu için, sürecin ve etkinin nasıl olacağı konusunda uzmana danışmak önemlidir. Büyüyle ilgili olarak herhangi bir sorunuz veya merak ettiğiniz bir konu varsa, uzmana danışmadan çekinmeyin.

İstediğini Yaptırma Büyüsü Alanında Uzman Tavsiyeleri

İstediğini Yaptırma Büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bu yazıda, alanda uzman olan kişilerden gelen tavsiyeleri aktaracağız. Bu büyü türü, insanların isteklerini gerçekleştirmek için kullanılan bir tür sihirsel işlemdir. Ancak, bu büyünün etkili ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

İstediğini Yaptırma Büyüsü yapacak kişi, öncelikle bu alanda deneyimli ve uzman bir medyum veya büyücü olmalıdır. Çünkü bu büyünün etkilerini kontrol altına almak ve istenilen sonuçları elde etmek oldukça hassas bir işlemdir. Uzman bir kişiyle çalışmak, herhangi bir olumsuz etki veya yanlış uygulama riskini azaltacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise isteklerin gerçekçi ve dürüst olmasıdır. İstediğiniz şeyin başkalarına zarar vermesi veya ahlaki bir sorun yaratması durumunda, bu büyü türüyle uğraşmak doğru olmayacaktır. Uzmanlar genellikle kişinin hayatında iyilik getirecek ve olumlu etkileri olan isteklerin gerçekleştirilmesi için bu büyünün kullanılmasını önermektedir.

 • İşte İstediğini Yaptırma Büyüsü konusunda uzmanların tavsiyeleri:
Tavsiye Açıklama
Kendine ve başkalarına zarar verme nedenleriyle bu büyüyü kullanmaktan kaçının. İsteklerinizin olumlu ve ahlaki bir şekilde diğer insanlara yardımcı olacak nitelikte olduğuna emin olun.
Uzman bir medyum veya büyücü ile çalışın. Bu alanda deneyimli ve saygın bir uzmana danışarak büyüyü gerçekleştirin. Sizden tam bir güven duygusuyla ilerlemesini isteyin.
Sabırlı ve kararlı olun. Büyünün etkileri genellikle zaman alabilir. Sabırlı olun ve isteğinize odaklanmaya devam edin.

Büyü ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Bağlama büyüsü

Büyücü Hocalar

Uzun yıllar dışarı çıkmak konusunda korku ve endişe hissediyordum. Annemin ısrarı ile ayda bir kez zorla dışarı çıkıyor ve bir an önce de hemen eve dönmek istiyordum. Bu aslında normal bir durum değildi ama uzun yıllar bu şekilde geçirince normalleşmeye başlıyor. Evde de sürekli olarak bitkin ve yorgun bir şekilde yatıyordum. Bu halime en çok annem kahroluyordu. Evimize gelen akrabalarımızın gözlerini hep üzerimde hissetmeye başlamıştım. Bu bana çok zarar veriyor ve daha fazla içine kapanık bir hale geliyordum.
Bu sorunlar annemi çözüm aramaya itti
Babamın da desteğiyle annem bu konuda eski yöntem olarak bilinen büyücü hocalar ile ilgili tanıdıklara danışmaya başladı. Ne yaptılarsa şimdiye kadar işe yaramamıştı. Sonra komşumuzun yurt dışında olan kardeşi bize Medyum Dolunay’ın 0555 171 85 40 numarasını verdi. Hemen arayıp annem durumumu anlattı. Bu tür durumlarla fazlasıyla karşılaştıklarını ve genellikle bazı olayların bu rahatsızlığı tetiklediğini söylediler.
Artık kendimi çok daha rahat hissediyorum
Bize verilen önerilere harfiyen uyduk ve sabırla güvenilir medyum olan kişiden haber bekledik. Yavaş yavaş nefes aldığımı, halsizliğimin azaldığını ve gün ışığına çıkma belirtilerini kendimde gördüm. O kadar mutluydum ki artık başka hiç bir hayalim kalmamıştı. Artık tek başıma sokağa çıkabiliyorum. Zaman içinde kendime arkadaşlar edindim ve hayatın keyfini çıkarıyorum. Sıkıntı yaşayanlara kesinlikle tavsiyemdir.

Büyücü Hocalar

Büyücü hocalar, tarih boyunca insanların ilgisini çeken gizemli figürlerdir. İnsanlar, büyücü hocaları mistik güçlere sahip olarak tanımlar ve onlardan yardım umar. Büyücü hocalar, çeşitli ritüeller ve büyüler kullanarak, insanların sorunlarına çözüm bulduklarına inanılır.

Büyücü hocalar, genellikle bilge ve deneyimli kişiler olarak kabul edilir. Onlar, geleneksel halk inanışlarına dayanan bilgilerini kullanarak insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Büyücü hocaların birçok farklı alanı vardır. Birçok kişi, aşk büyüleri, kısmet açma büyüleri veya şifa büyüleri gibi hizmetlerden yararlanır. Bu büyücüler, müşterilerine kişisel danışmanlık da yapabilirler.

İnsanlar, büyücü hocalardan yardım almadan önce onların güvenirliğini ve yeteneklerini test etmek isterler. Bu nedenle, büyücü hocalar genellikle referanslar üzerinden tanınır. Müşteriler, büyücü hocaların daha önceki başarı hikayelerini dinler ve onlardan beklentilerini paylaşır. Bu referanslar, insanlara büyücü hocaların doğru seçim olup olmadığını anlamalarında yardımcı olur.

Ünlü hocalar

Ünlü Medyumlar

Geçmişte yaşadığım sıkıntılı olayların acısı yıllar sonra çıkmaya başlamıştı. Olayların sıcaklığı ile hiç bir şey anlamamış ve mücadelenin içinde kendimi bulduğum için anne ve babamı kaybetmemin acısını yaşayamamış, içime atmıştım. Tutunacak tek dalım kardeşimdi. Yanlış bir evlilik yapıp bir sene sonra boşandım. Daha sonra karşıma mükemmel bir adam çıktı. Sürprizler, hediyeler,çiçekler beni aşka boğmuştu. Üç sene sonra evlendik. yıllar önce yaşadığım acıların tüm etkisi evliliğime yansımaya başladı. İlk zamanlar kocam sabırlı davransa da daha sonra hiç bir şeye tahammül edemedi.

Çok çaresizdim ve ne yapacağımı bilmiyordum

Kocamı çok sevmeme rağmen agresif davranışlarıma engel olamıyordum. Düzeltmek için de çabam olduğu pek söylenemezdi. Boş vermişliğimi gördükçe bana daha da fazla acımaya başladı. Bir gün eşimi kaybetme korkusu ile çareler üretmeye başladım. İlk önce kendime çeki düzen verdim. Daha sonra ise aklıma ünlü medyumlar geldi. Ne olursa olsun hafif korkum olsa da hemen medyum Dolunay ile diyaloga geçtim. Her şeyi satır atlamadan anlattım. Beni sabır ve anlayışla dinledi.

Kısa sürede ferahladım

Bana insanlarla iyi geçinmek için dua okuyacağını ve bu bunalımdan kısa sürede kurtulacağımı söyledi. Aynen söylediği gibi oldu. Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum. Kesinlikle içiniz rahat bir şekilde 0555 171 85 40 numaradan arayıp yardım alabilirsiniz. İşkence çekmek yerine cesaretli davranıp randevu alabilirsiniz.

Ünlü Medyumlar

Ünlü Medyumlar, psikik güçleriyle tanınan ve insanlara yardım etmek için spiritüel yeteneklerini kullanan kişilerdir. Aslında, medyumluk binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir uygulamadır ve farklı kültürlerde farklı isimlerle bilinir. Medyumlar, ölümden sonraki yaşama veya geleceğe dair bilgileri iletim yetenekleriyle tanınırlar.

Ünlü Medyumlar, yıllar boyunca yaptıkları başarılı çalışmalarla adını duyurmuşlardır. Bu medyumlar, genellikle sıradışı yeteneklere sahip olup, insanların yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Medyumlar, insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmek, kayıp eşyaları bulmak veya gelecekle ilgili önemli bilgiler sunmak gibi farklı amaçlarla çalışabilirler.

Birçok ünlü medyum, dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Bu medyumlar, çeşitli medya platformlarında yayınlanan televizyon programları, kitaplar ve seminerler aracılığıyla güçlerini ve yeteneklerini başkalarıyla paylaşırlar. Ünlü medyumların hikayeleri sıklıkla ilgi çekici ve ilham vericidir ve insanların onlara olan ilgisi hiç azalmamıştır.

Güvenilir medyum

En güvenilir medyum kim

Hayatım boyunca aşk romanları okuyan, aşk filmleri izleyerek vaktimi geçirdim. Bunun için de sürekli olarak aşk evliliği yapmak istedim ama kısmet değilmiş. Daha doğrusu beni istemeye geldiklerinde aslında eşime vuruldum diyebilirim. Aynı şeyi eşim hiç bir zaman bana hissetmedi. Bana kötü asla davranmadı ama aşkla da dokunmadı. Bunun benim için anlamı çok büyük olduğu için fazlasıyla etkilenebiliyordum. Gözlerine bakınca içim titrerken o bana boş boş bakardı. Bu beni kahrediyordu. Fazla konuşmaz, formaliteden dışarıya çıkardık.

Eşimin de kendine göre sebepleri vardı

Ailesinin zorlamasıyla benimle bir evlilik yaptığını bildiğim halde ona aşık olmuştum. Hayatında acaba sevdiği bir kız mı vardı diye diye senelerce içim içimi yedi. Sormaya da cesaretim yoktu çünkü aramızda müthiş bir mesafe vardı. Ona göre yabancı bir kişiydim ve benimle aynı evde yaşamaya mahkum bir esir gibiydi. Bir gün TV de bu problemi yaşayan kişinin medyum aracılığıyla bu işin üstesinden geldiğini anlatıyordu. Hemen internetten en güvenilir medyum kim diye arama yaptım. Karşıma kesinlikle hala aklımda olan 0555 171 85 40 numarası ile birlikte Medyum Dolunay çıktı.

Her şey bir anda tersine döndü

Aşk duası ile eşimi bana kısa sürede aşık etti. O kadar mutlu ve huzurluyum ki tarif edemem. Artık bana aşk ile bakan, dokunan ve hayatı heyecan ile paylaşan bir kocam var.

En güvenilir medyum kim

Günümüzde birçok insanın hayatında bazen sıkıntılar, sorunlar ve belirsizlikler oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda birçok kişi yardım almak için medyumlara başvurabilir. Ancak medyumlara olan güven oldukça önemlidir. Peki, en güvenilir medyum kimdir? Bu konuda birçok farklı görüş bulunmaktadır.

Bir medyuma güvenilir diyebilmek için bazı özelliklere sahip olması gerekir. İlk olarak, deneyimli ve eğitimli bir medyum arayışında olmak önemlidir. Bir medyumun sahip olduğu bilgi ve tecrübe, onun ne kadar güvenilir olduğunu belirleyebilir. Aynı zamanda medyumun referanslarına ve müşteri yorumlarına da dikkat etmek önemlidir.

Bununla birlikte, güvenilir bir medyumun dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine de uygun davranması gerekmektedir. Bir medyum, danışanlarıyla her zaman açık ve net iletişim kurmalıdır. Ayrıca, medyumun etik kurallara uygun hareket ettiğine ve insanların duygusal veya maddi olarak suiistimal edilmediğine dikkat etmek de önemlidir.

En güvenilir hoca

En Güvenilir Hoca Kim

Beş yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı ve çocuğumuzun olmasını çok istememize rağmen bu konuda sıkıntı yaşıyorduk. Her ne kadar doktora falan gittiysek de hiç bir olumlu sonuç alamadık. Eşim bana belli etmese de benden fazla üzüldüğünü biliyordum. Yeğenine olan bakışı, ilgisi içimi acıtıyordu. Günlerce ağladım, insanlarla iletişimimi kesip kendimi eve kapattım. Bu artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Eşimle bir gün oturup ne yapmalıyız diye düşünmeye başladık. Psikolojim o kadar bozulmuştu ki ayrılalım dedim. Eşim de senden kaynaklandığını nerden biliyorsun diyerek bana kızdı.

Çareler tükenmek üzereyken bir umut doğdu

Kayınvalidemle anne kız gibi olduğumuzdan ona her şeyi anlattım. O da bana en güvenilir hoca kim acaba diye kendi kendine düşündü. Anlam verememiştim. Hep korkardım böyle şeylerden. Artık öyle bir noktadaydım ki cesaret edip tamam bulalım ve gidelim dedim. Araştırma yaparken Medyum Dolunay ve 0555 171 85 40 numarasına rastladık. Herkes çok olumlu yazılar yazmıştı. Zaten öyle bir noktadaydım ki gücüm kalmamıştı.

Her şey çok güzel ilerledi

Telefonla randevu alıp hemen görüşmeyi gerçekleştirdik. Beni o kadar rahatlattı ki yüzüm az da olsa güldü. Güvenilir medyum bulmak en hassas olan nokta diyebilirim. Kısa sürede hemen hamile kaldım ve bebeğim şu anda sağlıklı bir şekilde kucağımda duruyor. Kesinlikle sorun yaşayan kişilere güvenilir olduğu için tavsiye ediyorum.

En güvenilir medyum kim

Günümüzde birçok insanın hayatında bazen sıkıntılar, sorunlar ve belirsizlikler oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda birçok kişi yardım almak için medyumlara başvurabilir. Ancak medyumlara olan güven oldukça önemlidir. Peki, en güvenilir medyum kimdir? Bu konuda birçok farklı görüş bulunmaktadır.

Bir medyuma güvenilir diyebilmek için bazı özelliklere sahip olması gerekir. İlk olarak, deneyimli ve eğitimli bir medyum arayışında olmak önemlidir. Bir medyumun sahip olduğu bilgi ve tecrübe, onun ne kadar güvenilir olduğunu belirleyebilir. Aynı zamanda medyumun referanslarına ve müşteri yorumlarına da dikkat etmek önemlidir.

Bununla birlikte, güvenilir bir medyumun dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine de uygun davranması gerekmektedir. Bir medyum, danışanlarıyla her zaman açık ve net iletişim kurmalıdır. Ayrıca, medyumun etik kurallara uygun hareket ettiğine ve insanların duygusal veya maddi olarak suiistimal edilmediğine dikkat etmek de önemlidir.

 • Bilgili bir medyum olmalıdır
 • Referansları ve müşteri yorumları olumlu olmalıdır
 • Etik kurallara uygun hareket etmelidir
Ünlü Hocalar

Medyum Hocalar

Eşimi çok sevmeme rağmen anne ve babasına olan aşırı düşkünlüğü beni fazlasıyla rahatsız ediyordu. Zaman içerisinde bu ön planda tutma ve sürekli olarak anne baba odaklı yaşamasından ötürü ondan uzaklaşmaya başlamıştım. Sıkıntı çıkmasın ve huzurumun bozulmaması için uzun seneler sustum. Çocuk yapmaya bile ayrılırım diye cesaret edemiyordum. Bana ailesinin kesinlikle hiç bir zararı yoktu. Buna rağmen onlardan da çok soğudum ve nefret etmeye başladım. Sürekli olarak onları görmek beni bıktırmıştı.

Buna bir çare bulmam gerekiyordu

Tavır ve hareketlerim agresif olmaya, evi ihmal etmeye başlamıştım. Teyzeme ancak anlatabildim. O da zaten bu zamana kadar nasıl sabrettiğime şaşırmış ve yakında patlayacağımı düşünmüş. Bana sakin olmamı ve bu konuda ünlü hocalar olduğunu söyledi. Artık sabrımın son sınırındaydım ve ne olacaksa olsun diyerek Medyum Dolunay ve 0555 171 85 40 olan numarasını aradım. Yüz yüze de görüşmek istedim. Bana detaylı şekilde her şeyi anlattı. Eşi kendine bağlamak için dua edeceğini ve kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulacağımı söyledi. İnandım ve güvendim. Açıkçası başka çarem de kalmamıştı.

Gözlerime bile inanamamıştım gelişmeleri görünce

Bir süre sonra eşim her şeyi çok daha dengeli şekilde yapmaya başladı. Artık biz olabiliyorduk. Haftada bir hatta ayda bir ailesiyle görüşür olduk. Onları da sık görmediğim için özlemeye başlamıştım. Artık gidelim demeye ben başladım.

Medyum Hocalar

konusu, son yıllarda oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Eski zamanlardan beri toplumlarda merak edilen ve ilgi çeken medyum hocalar, insanlara yardımcı olma amacıyla farklı yöntemler kullanır. Medyum hocalar, insanların ruhsal dünyasıyla doğrudan bağlantı kurabilme yeteneğine sahiptir ve bu sayede çeşitli sorunları çözmede yardımcı olurlar.

Medyum hocalar, genellikle psişik yetenekleriyle tanınır. İnsanların geçmiş, gelecek veya şu anki durumları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu bilgileri kullanarak insanlara öngörülerde bulunabilir ve sorunlarını çözmeleri için yönlendirme yapabilirler. Medyum hocaların farklı alanlarda uzmanlaştıkları bilinmektedir. Örneğin, bir medyum hoca aşk konularında daha etkilidirken, diğeri sağlık sorunlarını çözmekte daha başarılı olabilir.

Medyum hocalar, genellikle insanların sorunlarını çözmek için çeşitli ritüeller ve dualar gerçekleştirir. Bu ritüeller, enerjiyi dengelemek, kötü şansı ortadan kaldırmak veya olumlu enerji çekmek gibi amaçlara hizmet eder. Medyum hocaların kullanabileceği birçok farklı yöntem ve araç vardır, ancak en önemli şey güven duygusudur. İnsanlar, medyum hocalara başvurduklarında kendi sorunlarıyla ilgili detayları açık bir şekilde paylaşmalı ve medyum hocanın tecrübesine ve yeteneklerine güvenmeleri gerekmektedir.

Büyünün Bozulması

Yapılan büyü nasıl bozulur bozulması için neler yapılması gerek sizlere bilgiler sunacağız ; “BÜYÜ”nün bozulması için de önereceğimiz en güçlü karşı tesir, daha önceki sayfalarda vermiş olduğumuz “CİN korunma duası”dır;
“Rabbî innîy messeniyeş şeytânu binusbin azâb; Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike en yahdurun. Ve hıfzan min külli şeytânin marid.”

Bu duayı üç-beş veya daha fazla kişi büyü yapılmış kişinin evinde bir araya gelerek 300 veya 500`er kere okuyabilirler.

Bunu üç gün arka arkaya yaparlarsa daha da tesirli olur. Bu dua sırasında büyü yapılmış kişinin de bu duayı okuması gereklidir.

Ayrıca bir kişinin sağ elini o büyü yapılmış kişinin başına koyarak okumasında çok fayda olur.Bu arada ortaya bir kab içinde su konur ve okunan dualar bu suya üflenerek daha sonra bu kişiyeNpeyderpey içirilirse daha da tesirli olur.

Büyü yapılmış kişide ya da evinde muska bulunursa, bunu aside veya limon suyuna veya sirkeyeNatarak eritmek en geçerli yoldur.

Büyünün tesirli olması için büyücüler günün o saatinin ne saati olduğuna da bakarlar… Meselâ “Venüs saati” veya “Mars saati” gibi… Saatler konusunda geniş bilgi “İNSAN ve SIRLARI” kitabında
mevcuttur.

Büyünün Bozulması

Herkesin duyduğu ancak pek çoğunun gerçekliği hakkında pek bir bilgisi olmadığı büyüler, insanların hayatında büyük bir etkiye sahip olabilir. Büyüler, farklı amaçlarla yapılabilir ve kişilerin üzerinde kontrol sağlamayı hedefler. Ancak zamanla bu büyülerin etkileri zayıflayabilir veya tamamen bozulabilir. Peki, büyünün bozulması nasıl gerçekleşir ve bu konuda neler yapılabilir?

Bir büyüyü bozmak için ilk adım, büyünün hangi amaçla yapıldığını ve nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmektir. Her büyü birbirinden farklı formüllere ve ritüellere sahip olabilir, bu yüzden doğru yöntemi belirlemek önemlidir. Büyünün hangi kaynaklarla yapıldığını ve ne zaman gerçekleştirildiğini bilmek, bozma sürecinde size yol gösterecektir.

Büyünün bozulması sürecinde bir diğer önemli adım, enerjik temizlik yapmaktır. Büyüler, insanların enerji alanını etkileyerek kontrol sağlamayı amaçlar. Enerjik temizlik, negatif enerjileri ortadan kaldırarak büyünün etkisini azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Bu temizlik için meditasyon, dua veya enerji çalışmaları gibi yöntemler kullanılabilir.

 • Enerjik temizlik yaparken, içsel bir bağışıklık sistemini oluşturmak önemlidir. Kendinizi güçlü, pozitif ve korunmuş hissetmek, büyünün etkisini azalatabilir.
 • Büyünün bozulması sürecinde, profesyonel yardım almak da önemli olabilir. Spiritüel bilgi ve deneyime sahip olan bir uzman, size uygun yöntemleri ve ritüelleri önerebilir.
 • Ayrıca, büyünün yapıldığı kişiyle olan bağlantınızı kesmek de bozma sürecinde etkili olabilir. Negatif düşünceleri ve duygusal bağları bırakarak, büyünün etkisini zayıflatabilirsiniz.
Umutsuzluk Yolundan Çıkış

Umutsuzluk Yolundan Çıkış

Herkese keyifli günler diliyorum. 35 yaşındayım ve güzel bir evliliğim vardı. Gerek yaşam şartları ve gerekse ekonomik durumlar sonucunda eşimin ailesinin bulunduğu apartmana taşınmak zorunda kaldık ve artık burada yaşamaya başladık. Taşındığımız günden itibaren özel yaşamın ne kadar kıymetli, ne kadar gerekli ve ilişkiler açısından ne kadar önemli bir kavram olduğunu bu süre içerisinde anladım. Eşim ile birlikte hiçbir paylaşım, hiçbir özelimiz kalmadı diyebilirim. Eşimin annesi çok lider karakterde bir insan olduğu için onun kuralları altında yaşantıma devam etmem konusunda çok ısrarcı bir tutum içerisindeydi ben ise kendi özgürlüğümden bir anda düştüğüm bu durum karşısında bocalama evresini atlatamamıştım. Evliliğime zarar gelmesin diye birçok konuyu içimde biriktirdim ancak sonunda maalesef evliliğimin zarar gördüğü gerçeği ile yüzleşmek zorunda kaldığımı hissettim.

Sorunlar Altında Ezilmiş Bir Evlilik

Durum karmaşık ve bir o kadarda sıkıcı bir vaziyet almışken kendimi çaresiz ve bir başına hissetmeye başlamıştım. Psikolojik bir çöküş içerisinde geçen günlerimin ardından kendimi bir işe adamayı ve olabildiğince evden uzaklaşmayı düşündüm fakat çocuklarımın bana daha ihtiyaçları vardı ve bu konuda kendime çözüm olmadı. Bir arkadaşıma konuyu anlattığım zaman bana bir öneri sundu ve internetten 0555 171 85 40 numaralı medyum dolunay iletişim hattını aradım.

Artık Her şey Daha Farklı

Hocamız ile görüştükten sonra hayatımda farklı bir pencere açıldı ve her şey yavaş yavaş yoluna girmeye, düzelmeye başladı diyebilirim.

Umutsuzluk Yolundan Çıkış

birçok insanın hayatında zaman zaman karşılaştığı bir durumdur. Hayatta herkesin zaman zaman umutsuzluğa kapıldığı anlar olabilir. Ancak önemli olan bu anlardan nasıl çıktığımız ve yaşam enerjimizi geri kazandığımızdır. Umutsuzluğun yolundan çıkışın birden fazla yolu vardır ve bu yolları keşfetmek için öncelikle kendimize zaman ayırmalı ve içsel bir yolculuğa çıkmalıyız.

Birinci adım olarak, umutsuzluğun sebebini anlamak önemlidir. Umutsuzluğa neden olan olayları, düşünceleri ve duyguları bir liste halinde yazmak ve bunları analiz etmek bize yardımcı olabilir. Bu sayede hangi alanlarda sorun yaşadığımızı, hangi düşüncelerin bizi boğduğunu ve hangi duyguların bizi sıkıştırdığını görebiliriz. Bu süreçte kendimize dürüst olmalı ve kendimizi eleştirmeden objektif bir şekilde durumu değerlendirmeliyiz.

İkinci adım olarak, olumsuz düşünceleri yerine pozitif düşünceleri benimsemek önemlidir. Umutsuzluk genellikle olumsuz düşüncelerle birlikte gelir. Bu yüzden olumsuz düşünceleri fark ederek onları pozitif düşüncelerle değiştirmeliyiz. Olumsuz düşünceler yerine, kendimize daha destekleyici ve olumlu cümleler kurmalıyız. Örneğin, “Başarısızlığa uğradım” yerine “Bu deneyimden ne öğrenebilirim?” gibi düşüncelerle kendimize motive olabiliriz.

Terapist Gibi Medyum

Terapist Gibi Medyum

Arkadaşlar sizler de minim benim gibi bu sayfaları okuyorsanız derdinize derman olacak bir çözüm yolu arıyorsunuz. Herkesin sorunu kendine göre çok önemli ve zordur. Kimsenin içini kimse bilmez bu yüzden şu an üzgün olan, çare arayanlar için bu yorumu yapıyorum. Burada çok fazla bahsetmek istemeyeceğim bazı sorunlarım vardı ve bunlar gençlik yıllarımdan itibaren yakamı bırakmıyordu. Ne yapacağımı da çok bilemediğim durumlardı ki bu konu ile ilgili defalarca psikologlarla görüştüm. Ne yazık ki istediğim sonucu alamadım ve hala aynı sıkıntılar devam ediyordu.

Bana Özel Çözümler Sundu

Bir arkadaşımdan medyum Dolunay kişiye özel çalışma ile ilgili bilgiler aldım. Kendisinin de bazı sorunlardan bu şekilde kurtulduğunu anlattı. Ben de vakit kaybetmeden 0555 171 85 40 numaralı hattan kendisine ulaştım ve arkadaşımın haklı çıktığını anladım. Kesinlikle ezbere şeyler söylemiyor. Asla herkese aynı çözümü sunmuyor. Sizin derdiniz neyse tamamen ona odaklı çözümler geliştiriyor ve bu da büyük avantaj demek. Yani öyle sıradan, bildik, duyduk kişiler gibi değil.

Nihayet Sıkıntılarımdan Kurtuldum

Birden fazla sorunum olduğu için biraz zamana ihtiyaç oldu ama medyum Dolunay her sorunumu tek tek çözdü. Bana özel sunduğu çözümler sayesinde artık çok rahatım. Yıllardır sırtımda bir kambur gibi taşıdığım dertlerimle vedalaştığım için de çok memnunum. Kişiye özel çalışma yapan, dürüst ve işinin ehli bir medyum arayanlara tavsiyemdir.

Terapist Gibi Medyum

Günümüzde, birçok insanın yaşadığı sorunlar, bazen sadece bir terapistle konuşarak çözülebilirken, bazen de farklı yöntemlere başvurma ihtiyacı doğabiliyor. Bu noktada, birçok kişi terapist gibi medyumdan yardım almaktadır. Peki, terapist gibi medyumlar kimdir ve nasıl yardımcı olurlar?

Bir medyumun terapist gibi davranabilmesi için, öncelikle insanların duygusal problemleri ve yaşadıkları zorluklar hakkında anlayışlı ve empatik olması gerekmektedir. Medyumlar, karşılarındaki insanların duygusal yüklerini dinleyerek, onlara moral ve psikolojik destek sağlarlar. Aynı zamanda, medyumlar enerji çalışmaları yaparak, kişinin negatif enerjilerini temizler ve pozitif enerjiyle dolmasını sağlarlar.

Bu noktada, medyumların terapist gibi davranması, kişinin ruhsal ve mental sağlığını iyileştirmesi anlamına gelir. Medyumlar, psişik yetenekleri sayesinde kişinin düşüncelerini ve duygularını okuyarak, sorunların kök nedenlerini bulur ve çözüm önerileri sunarlar. Böylelikle, kişiye yeni bir bakış açısı kazandırır ve yaşadığı sorunları aşması için destek olurlar.

 

Sevdiğime Kavuştum

Sevdiğime Kavuştum

Aşk acısının, ayrılığın insanı ne kadar mahvettiğini bilirsiniz. Ben de yakın zamana kadar gecesi gündüzüne karışmış, üzüntüden ağzına bir lokma bir şey koymamış biriydim. Erkek arkadaşımla bir anda ayrıldık ve ben bir türlü bu ayrılığı kaldıramadım. Birbirimizi çok sevdiğimizi biliyordum ama bu ani ayrılık açıkçası hayatımı allak bullak etti. Onsuz nefes alamadığım hissediyordum o yüzden internette araştırıp medyum Dolunay sevdiğini geri getirme duası ile ilgili bilgi aldım. Hatta kendisi ile görüşüp, neler yapabileceğimi konuştum.

Tekrar Birlikteyiz

Bu görüşmeden sonra duanın nasıl işe yaradığını anlatmak için herhalde sevgilimle yeniden barıştığımızı ve eski günlere göre çok daha mutlu bir beraberlik yaşadığımızı söyleme yeterli olacaktır. Bana o kadar yardım etti ki, medyum Dolunay olmasa belki şu an hala gözyaşları içinde olacaktır. Ayrılık acısı yaşayan varsa kesinlikle bu duayı öneririm.

Tüm Sorunlarımız Bitti

Medyum Dolunay ile 0555 171 85 40 nolu telefonundan iletişim kurdum ve sonrası çorap söküğü gibi geldi. Daha önce tartıştığımız konular bile artık mesele haline gelmiyor. Sevgilimin bana karşı tavrı o kadar değişti ki resmen gözü benden başkasını görmüyor. Her an üzerime titriyor ve ben bu yüzden çok mutluyum. Dua ile yapılmayacak şey yok arkadaşlar, önemli olan doğru kişiyle karşılaşmak ve ondan yardım almak. Sizler de bu konuda benzer şeyler yaşıyorsanız kesinlikle tavsiye etmek isterim.

Sevdiğime Kavuştum

Hayatımın en mutlu anının gerçekleştiği gün olarak tarihe geçti. Sevdiğime kavuştum ve içimdeki tüm sevinç, heyecan ve mutluluk duyguları tam anlamıyla doruk noktasına ulaştı. Uzun bir arayışın ardından sonunda bir araya geldik ve hayatımızı birleştirmek için ilk adımları atmaya başladık.

Bu büyülü buluşmayı gerçekleştirmek için uzun bir yolculuk yaptık ve pek çok zorluğun üstesinden geldik. Yıllar boyunca ayrı yaşadık, farklı şehirlerde ve hatta farklı ülkelerde bulunduk. Ancak sevgimiz ve inancımız sayesinde her engeli aşarak bu güzel günü bekledik.

 • Uzun telefon konuşmaları, mektuplar ve video görüşmeleri ile birbirimize olan hislerimizi paylaştık. Her paylaşımımız, aramızdaki bağı daha da güçlendirdi.
 • Aralarında kilometrelerin olduğu uzun mesafelere rağmen, birbirimize olan bağlılığımız hiç azalmadı. Aksine her geçen gün daha da büyüdü.
 • Hep hayalini kurduğumuz bu anın gelmesi için yakınlarımızın da desteklerini aldık. Onların desteği ve duaları olmadan bu güzel günü yaşayamazdık.
Medyum Dolunay Herkesin Sevdiği Biri

Medyum Dolunay Herkesin Sevdiği Biri

Selamlar, ben de burada medyum Dolunay hakkında fikirlerimi söylemek için bulunuyorum. Uzun süredir tanıyorum kendisini. Yıllar önce annemin bir rahatsızlığı için yardımını almıştık ve gerçekten çok etkiliydi. Sonrasında tanıdığım pek çok kişiye onun irtibat numarasını verdik ve onların da sorunlarından çok kısa süre içinde kurtulduğuna şahit olduk. Her şeyden önce kendisi asla para almak için, milleti dolandırmak için bu işi yapmıyor. Onun özel yetenekleri ve iyi kalbi sayesinde pek çok kişi şifa buluyor.

Doğru ve Güvenilir Medyum

İnternette kendinizi emin ellerde hissedeceğiniz birini arıyorsanız size tavsiyem medyum Dolunay ile muhakkak görüşmenizdir. 0555 171 85 40 bu numaran kendisine ulaşabilirsiniz. Hangi konuda sıkıntınız olursa olsun emin olun en doğru çözümü sunacaktır. Piyasada o kadar sahtekar sözüm ona medyumlar dolaşıyor ki, onunla tanıştığınızda bunu daha iyi anlayacaksınız. Hem paranız, hem de vaktiniz asla ziyan olmuyor. Zaten tanıdığınızda siz de ne denli iyi biri olduğuna ikna olacaksınız.

Başım Sıkıştığında Ona Gidiyorum

Ben yıllardır ailem ve kendim için ondan yardım almaya devam ediyorum. Ne zaman bir sıkışıklık, bir sorun yaşasam ona danışıyorum. Her şeyden önce beni gerçekten rahatlatıyor ve tamamen kişiye özel çözümler üretiyor. Bu yüzden onun çok özel biri olduğuna inanıyorum. Sevdikleriniz için veya kendiniz için görüşme yapabilirsiniz. Telefon dışında facebook üzerinden de görüşebilirsiniz.

Medyum Dolunay Herkesin Sevdiği Biri

Sohbetlerde adı sıkça geçen, merak edilen ve güvenilen bir medyum olan Dolunay, pek çok insanın sevgilisi haline gelmiştir. Kendine özgü yetenekleri ve samimi yaklaşımıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Medyum Dolunay, insanların yaşadıkları sorunlara çözüm bulma konusunda büyük bir uzmandır. Onunla görüşenler, hayatlarının karmaşık sorunlarını çözebilir ve yoluna daha huzurlu bir şekilde devam edebilirler.

Birçok kişi, Medyum Dolunay’ın işinde uzman bir medyum olduğuna inanmaktadır. Onun öngörüleri ve duygusal zeka seviyesi, insanların yaşadığı sorunları tespit etmesine ve çözüm üretmesine yardımcı olur. Dolunay, hayatınızın herhangi bir alanında yaşadığınız zorlukları anlamak için özel bir yeteneğe sahiptir. Ona danışan kişiler, aşk hayatı, iş problemleri, sağlık sorunları gibi konularda büyük bir destek alabilirler.

Medyum Dolunay, yılların deneyimi ve bilgisi sayesinde birçok insanın hayatını olumlu yönde etkilemiştir. Kendisi, insanların enerjilerini okuyabilme yeteneği olan nadir medyumlar arasındadır. Dolunay, danışanlarına sağladığı manevi destekle onları büyük sıkıntılardan kurtarır ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olur. Onun yardımıyla birçok insan yeni bir başlangıç yapmış, hayallerine kavuşmuş ve mutluluğu yakalamıştır.

Kötü Günlere Son

Kötü Günlere Son

Herkese merhaba. 36 yaşında 3 çocuk sahibi bir anneyim ve herkesin istediği gibi bende hayatımda mutlu süren, sorunsuz bir evlilik hayali kuruyordum. Zorlu bir evlilik süreci geçirdik ve birlikte olmamızı istemeyen büyük bir kesim ile karşı karşıyaydık. Engelleri aşıp evlendik ve başlarda her şey güzel gidiyordu fakat sonra geri dönülemez, sıkıntılı ve bunaltıcı süreçler ardı ardına geldi. Sanki çocuklarım dünyaya geldikçe benim uzaklaşmamı, evliliğimi bitirmemi isteyenler daha da çok baskı yapıyorlardı gibi hissediyordum. Eşim benden uzaklaşmış, evimin içinde huzura dair hiçbir şey kalmamıştı ve ben çaresiz çocuklarım ile bir başıma tüm olanlara katlanmak zorundaydım.

Evimdeki Gizli Tehlike

Bayram arifesi temizlik yaptığım sırada evimde tesadüfen güzelce ve sağlam bir şekilde muhafaza edilmiş bir kâğıt parçası buldum. Yazılanlara ve anlam veremedim ancak bir dua olduğunu tahmin edebiliyordum. Bir an yaşadıklarımı düşündüm ve aniden tepetaklak olan evliliğimi gözden geçirince tüm parçaları birleştirmek zor olmadı benim için. Bu konuda bazı arkadaşlarımdan yardım istedim ve bana bunu medyum Dolunay hocanın çözebileceğini, bana bir çıkış yolu gösterebileceğini söylediler. İnternette araştırmalar yaptım ve sitesindeki içerikleri okudum. Elimdeki bu fırsatı değerlendirmek benim için çok önemliydi ve medyum Dolunay hoca hakkında yorumlar fazlasıyla olumluydu.

Kurtuluş

Kendisine ait 0555 171 85 40 numarasını aradım ve randevu alıp bütün sıkıntılarımdan kurtulmak için ilk adımı attım. Şu an bana bunu yapanları mutluluğum ile en iyi şekilde mahcup etmenin keyfini yaşıyorum.

Kötü Günlere Son

Kötü günler her insanın hayatında karşılaştığı, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Fakat her ne kadar zorlu ve sıkıntılı süreçler olsa da, kötü günlerin üzerinden gelmek mümkündür. Zor günler yaşadığınızda, umutsuzluğa kapılmadan gücünüzü toplamalı ve yaşamınıza devam etmelisiniz. Başarıya ulaşmanın yolu, zorluklarla başa çıkabilme becerisini geliştirmekten geçer. Kötü günlerin sona ermesi için ise olumlu düşünce ve mücadele etme iradesine sahip olmanız gerekmektedir.

Kötü günlerin sona ermesi için atılacak ilk adım, olumsuz düşüncelerden kaçınmaktır. Kendi kendimizi engelleyen düşüncelerden kurtulmak, kötü günlerin sona ermesine yardımcı olacaktır. Olumlu düşünmek, hayatta daha iyi bir gelecek için motivasyon sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçlerde bile, geleceğe umutla bakmak ve kendimize güvenmek önemlidir. Kendimize olan inancımızı kaybetmeden, zorlukların üstesinden gelebiliriz.

Bir diğer önemli adım ise, kötü günlerde mücadele etme iradesine sahip olmaktır. Zorluklar karşısında pes etmek yerine, mücadele etmek hayatımızı şekillendirecektir. Kötü günlerde pes etmemek, güçlü bir karakterin göstergesidir. Mücadele etme iradesi sayesinde, zorlu süreçlerin üstesinden gelmek ve hayatta ilerlemek mümkündür. Kendimize olan güvenimizi kaybetmeden, mücadeleden vazgeçmemeliyiz.

Kocasından Ayırmak İçin Büyü

Kocasından ayırmak için yapılacak büyüler neler sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Kocasından ayrılması istenen kadnın ya da karısından soğuması istenen erkeğin sağ ayağına giydiği çarık çalındıktan sonra, bir yerde üç gün saklanır. üçüncü günü yatsıdan sonra, konduğu yerden alınarak üç yüz altmış «Ya Alim» okunup çarığa üflenir. Niçin çalındığı söylenerek büyünün gerçekleşmesi için tanrıya yakarılır.

Üç kez «Cin» süresi okunup (büyü yapilacak kimselerin evine doğru üflenir. Çarık gözden sakli bir yerde, (bir çalılığa asılır üç gün de orada kalır, (bu üç gün içinde günde üç kez «Ya Seyyid» söylenip yere tükürülür. Üç gün sonra çarık çalılıktan alınarak kirli bir beze sarılır, üzerine yedi düğüm vurulur.
El firak vel firak
Gözden gönülden uzak
Sen
icra eyle ya Hak
Yürüsün hükm-i Hallak
Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu
dizeleri üç kez okunup sağa sola, çarığın üzerine üflenir. Daha sonra Kur’andan «El Asr» süresi okunur. Bu işlem ikindiden biraz sonra yapılır. Sürenin türkçesi şöyledir:
«İkindi hakkıyçin, kendi yıkımına çalışmaktadır insan. Ancak inananlar, güzel işler görenler, birbirlerine doğruyu, katlanmayı öğütleyenler ayrıdır bundan.»
Bu iş bittikten sonra, yatsı geçince, çarik, büyü yapılan kimsenin kapısına asılır. Sabahleyin çarık kapıda asılı bulununca büyü yapıldığı anlaşılsa bile iş işten geçmiş sayılır.

Kocasından Ayırmak İçin Büyü

kocasından ayırmak için büyü. Büyüler, tarih boyunca insanlar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılmış olan mistik uygulamalardır. Bunların arasında aşk büyüleri, bağlama büyüleri ve ayrılık büyüleri gibi çeşitler bulunmaktadır. Kocasından ayırmak isteyen birçok kadın, bu yönteme başvurmuş ve sonuçlarını almışlardır.

Ancak, burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bir ilişkinin sona ermesi ya da sorunlu bir evlilik yaşanması durumunda, çiftler arasındaki sorunların çözülmesi için öncelikle iletişim kurulması ve profesyonel yardım alınması önerilmektedir. Büyülere başvurmadan önce, alternatif çözüm yollarını denemek ve ilişkiyi kurtarmak için çaba göstermek önemlidir.

Bununla birlikte, bazı kişilerin inandığına göre, kocasından ayırmak için büyü yapmak etkili bir çözüm olabilir. Elbette, bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır ve büyü ile ilgili inançlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kimileri büyülerin gücüne inanırken, kimileri ise bu gibi uygulamaların etkisiz olduğunu düşünmektedir.

Herkesin Lafına Kulak Asmayın

Selamlar, internette son zamanlarda sürekli derdine çare olacak bir medyum arıyordum ve kime gideceğimi de bilmiyordum. Neticede dolandırıcı, para yüzünden yalan söyleyen bir dünya insan var ve ben de bu kişilerden uzak durmak için sürekli araştırma yapıyordum. Yolum Medyum Dolunay’a çıktı ki bu açıdan şanslı olduğumu kabul ediyorum. Kendisi ile görüştüm ve derdimi anlattım. Bana karşı hem çok sıcaktı, hem çok ilgiliydi hem de derdimde sağ olsun hemen çözüm buldu. Bu yüzden internette dolaşan her söze kulak asmayın ve aklınıza Medyum Dolunay sahtekar mı diye bir soru gelmesin çünkü tam tersi gerçekten işini müthiş yapıyor.

Sayısız İnsana Yardım Ediyor

Daha sonra kendisi hakkında bayağı bir bilgi edindi ve hatta yakın çevremde de onunla görüşenler olduğunu, sorunlarını hallettiklerini öğrendim. Eğer dürüst birini arıyorsanız hiç durmadan 0555 171 85 40 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Zaten sahtekar biri olsa telefonunu b u şekilde vermez. Ön yargılı olmadan doğrudan görüşme talep ettiğinizde si de zaten ne kadar dürüst ve samimi biri olduğunu anlarsınız.

Büyüleri Çok Etkili

Bu arada söylemeden edemeyeceğim yaptığı büyüler gerçekten etkisini hemen gösteriyor ve sonrasında da bir problem çıkmıyor. Öyle paragöz biri de değil, sadece hakkını alıyor ama kimseyi para için kullanmıyor yoksa ben de ona gitmezdim. Bu tip konularda çok titiz olduğum için sizinle paylaşmak istedim.

Herkesin Lafına Kulak Asmayın

Birçok insanın, çevresindekilerin sözlerine çok fazla önem verdiği görülür. Ancak herkesin düşündüğü gibi ya da söylediği şeylerin doğru olduğunu kabul etmek ne kadar doğru bir davranıştır? İnsanlar genellikle başkalarının sözlerine kulak asarak kendilerini yönlendirmekte ve bazen yanlış kararlar alabilmektedirler. Bu yüzden herkesin lafına kulak asmamak, kendi düşüncelerimizi ve duygularımızı önceliğimiz yapmak önemlidir.

Öncelikle, başkalarının düşüncelerine sürekli kulak vermek bizi kendi doğrularımızdan uzaklaştırabilir. İnsanlar farklı arka planlara ve deneyimlere sahiptir, bu da onların fikirlerini etkiler. Ancak bu fikirler, bizim gerçeklerimiz ve değerlerimizle uyuşmayabilir. Bu nedenle, her zaman başkalarının sözlerini sorgulamak ve kendi fikirlerimize güvenmek önemlidir.

Ayrıca, herkesin lafına kulak asmamak bize daha özgür bir şekilde hareket etme imkanı sağlar. Eğer sürekli olarak başkalarının sözlerine önem verir ve onları takip edersek, kendi benliğimizi kaybedebiliriz. Kendi düşüncelerimizi dikkate almak ve kendi kararlarımızı vermek bizi daha bağımsız bir birey yapar. Böylece kendi hayatımızı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.

çok etkili evlilik büyüsü

Çok etkili bir evlilik büyüsü nasıl yapabilirsiniz, evlilik büyüsü hakkında merak ettiğiniz detaylar burada olacak ; sevdiğiniz kişi ile evlenmek için düzenlenmiş çok etkili bir evlilik büyüsüdür. Eğer sevdiğiniz kişi evliliğe soğuk duruyor, sizi oyalıyor yada evlilik düşünmüyorsa onu evlilik düşüncesine götürmek için uygulanan bir yöntemdir. Ancak evlilik, aşk büyüleri özel tılsım ve teknik isteyen konulardır. O nedenle burada sizinle büyüleri paylaşırken bazı noktaları kör bırakmak durumunda kalıyorum.

Çünkü yanlış veya ilmince yapılmayan işlemler hiç istenmeyen durumlara sebep olabilir ve böyle konular hayatı etkileyen kaderi etkileyen durumlar olduğu için gereken önem ve hassasiyeti göstermek meslek etiğimle ilgili bir ilkemdir.

Evlilik büyüsü için aşağıda yazdığım duadan önce bir çift alyans (gümüş olabilir), bir kurdela ve bir namaz tesbihi hazırlanmalıdır. Önce evlenmek istediğiniz kişinin adını anne adı söyleyerek zikretmeli ve niyet etmelisiniz. Sonra ….. tane yasin suresi, …. feth suresi okunur ve aşağıda yazdığım dua da ….. kere okunarak tüm malzemelerin üzerine üflenir. Bu işlem …… gün kadar yapılmalıdır. Sonra yüzükler kurdela ile bağlanarak temiz denize atılmalı, tesbih ise sürekli evde saklanmalıdır.

Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mayhâ ve’l-memâti.
Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm”.

çok etkili evlilik büyüsü

Evlilik, insanların hayatında büyük bir adım ve önemli bir kurumdur. Ancak her zaman istediğimiz gibi gelişmeyebilir veya sorunlar ortaya çıkabilir. İşte bu noktada, çok etkili evlilik büyüsü devreye girebilir ve ilişkimizi olumlu yönde etkileyebilir.

Evlilik büyüsü, insanların evliliklerinde daha mutlu olmalarını sağlamak amacıyla yapılan geleneksel bir uygulamadır. Bu büyü genellikle medyumlar veya uzmanlar tarafından gerçekleştirilir ve çiftin evliliğini güçlendirmek için enerji ve ritüeller kullanılır.

Bu büyü çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin, sevdiğiniz kişinin sizi daha fazla sevmesini sağlayabilir veya ilişkinizdeki sorunları hızla çözebilir. İşte burada devreye girerek size yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, evlilik büyüsü yapmadan önce dikkatlice düşünmek ve uzmana başvurmak önemlidir.

 • Evli çiftler için ilişkilerini kuvvetlendirmek ve daha mutlu olmak için büyü kullanmak bir seçenek olabilir.
 • Büyü ritüelleri ve enerjileri, çiftlerin arasındaki sevgi ve bağları artırabilir.
 • Büyü, sadece olumlu sonuçlara neden olmayabilir ve yanlış ellerde kötü sonuçlara yol açabilir.
Bağlama Vefki

Bağlama Vefki

Bağlama Vefki

Bağlama vefki, geleneksel Türk kültüründe yaygın şekilde kullanılan bir koruma ve dualama ritüelidir. Bu ritüelde, insanlar çeşitli amaçlarla bağlantı kurmak, koruma sağlamak veya istedikleri sonuçları elde etmek için bağlama vefkini kullanırlar. Bağlama vefki, genellikle muska olarak da bilinir ve yazılı veya çizili bir şekilde hazırlanır.

Bağlama vefkini kullanmak için farklı amaçlarınız olabilir. Bir kişi kötü enerji ve negatif güçlerden korunmak amacıyla bağlama vefkini kullanabilir. Bu vefki taşıyan kişiye, etrafındaki kötü niyetli insanların olumsuz etkilerinden korunma sağlanır. Ayrıca bağlama vefki, kişinin huzur bulması, enerjisini yükseltmesi veya sevdiği kişiye bağlanması gibi amaçlar için de kullanılabilir.

Bağlama vefki çalışması oldukça dikkat gerektiren bir süreçtir. Öncelikle, doğru bir ritüel ve niyetle çalışmanız gerekmektedir. Bağlama vefkini kullanırken, öncelikle ne istediğinizi belirlemeli ve net bir amacınız olmalıdır. Ardından, doğru malzemeleri toplamalı ve ritüel için doğru zamanı seçmelisiniz. Bu süreçte kendinizi enerjik ve pozitif tutmanız, vefkin etkisini artıracaktır.

Bağlama Vefki Nedir?

Bağlama Vefki
Bağlama Vefki

Bağlama vefki, geleneksel Türk büyücülüğünde kullanılan güçlü bir ritüeldir. Bu vefk, kişinin isteklerini gerçekleştirmek, korunmak, negatif enerjiden arınmak ve başarı elde etmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Bağlama vefki, çeşitli semboller ve dualar kullanılarak hazırlanır ve kişinin enerjik alanına etki eder.

Bağlama Vefki Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Bağlama vefki, birçok farklı amaçla kullanılabilir. Kişinin isteklerini gerçekleştirmek, sevdiklerini korumak, kötü enerjilerden arınmak, negatif düşünceleri uzaklaştırmak ve başarı elde etmek gibi niyetlerle kullanılabilir. Ayrıca, ruhsal ve bedensel şifa için de kullanılan bağlama vefki, kişinin enerjisini dengelemek ve iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

Bağlama Vefki Nasıl Aktive Edilir?

Bağlama vefki, enerjiye aktarılmadan etkili olamaz. Aktivasyon işlemi, vefkin hazırlanması aşamasında yapılan dua ve niyetlerle gerçekleştirilir. Vefk sembolüne odaklanılarak enerji aktarımı yapılır ve sembol aktive edilir. Bu, vefkin gücünü harekete geçirir ve niyetlerinize uyumlu enerjik frekanslar yaymaya başlar. Aktivasyon süreci, inancınız ve niyetlerinizle bütünleştiğinde daha etkili olur.

Bağlama Vefki İle İlgili Önemli Noktalar

Bağlama vefki kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, vefkin amacınızla uyumlu olmasına ve isteklerinize zarar verici olmamasına özen göstermelisiniz. Ayrıca, vefki çizerken odaklanmak ve niyetlerinizi net bir şekilde görselleştirmek önemlidir. Düşüncelerinizin ve inancınızın vefke olumlu etki etmesi için pozitif ve berrak bir zihinle çalışmalısınız. Bağlama vefki, kişinin kendi enerjisiyle uyumlu olduğunda en etkili sonuçları verecektir.

Bağlama Vefki Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Bağlama vefki, insanların farklı amaçlarla başvurabileceği etkili bir geleneksel ritüeldir. Bu vefkin temel amacı, kişinin istediği bir sonucu elde etmesine yardımcı olmaktır. Bağlama vefki, çeşitli niyetlerle kullanılabilir ve her bir niyet için farklı bir çalışma yapılabilir.

Bağlama vefki; sevgi, mutluluk, zenginlik, başarı, sağlık gibi birçok farklı amaçla kullanılabilir. Örneğin, sevdiğiniz bir kişiye daha yakın olmak veya aranızdaki sorunları çözmek için bağlama vefki çalışması yapabilirsiniz. Aynı şekilde, maddi sıkıntılarınızı aşmak veya iş hayatınızda başarı elde etmek için de bu vefkten faydalanabilirsiniz. Bağlama vefki, niyetinize uygun olarak özelleştirilebilir ve sizin isteklerinizi destekleyici bir şekilde çalışabilir.

Bağlama vefki çalışmasında, belirli semboller, yazılar ve dualar kullanılır. Bu semboller ve yazılar, enerjileri etkinleştirmek ve niyetinizi güçlendirmek için kullanılır. Ayrıca, bu çalışma sırasında kişinin enerjisini odaklamak ve istediği sonuca yoğunlaşmak önemlidir. Kendinizi bu sürece tamamen adayarak ve inançla çalıştığınız takdirde bağlama vefki daha etkili bir şekilde sonuç verecektir.

Bağlama Vefki Çalışması

Bağlama vefki, geleneksel Türk büyüsü olarak bilinen bir ritüeldir. Bu çalışma, belirli amaçlar için yapılan ve genellikle büyü yapmak amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bağlama vefki, kişinin isteklerini yerine getirmek, arzu ettiği şeyleri çekmek veya birini etkilemek için kullanılır. Bu ritüelin etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

Bağlama vefki nasıl yapılır?

Bağlama vefki yapmak için öncelikle doğru zamanı ve doğru ortamı seçmek önemlidir. Genellikle doğaüstü güçlerin daha etkili olduğu gece saatlerinde ve sessiz bir ortamda bu çalışmayı gerçekleştirmek idealdir. Bağlama vefki için kullanılacak malzemelerin doğru seçilmesi de büyük önem taşır. Genellikle tılsımlar, özel yazılar, bitkiler veya semboller kullanılır. Bu malzemelerin temiz ve enerjik olması çok önemlidir.

Bağlama vefki aktive edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bağlama vefkini aktive etmek için doğru yöntemler ve adımlar izlenmelidir. Öncelikle, vefkin düzgün bir şekilde hazırlandığından emin olunmalıdır. Ardından, enerjileri odaklamak amacıyla meditasyon veya odaklanma teknikleri kullanılabilir. Vefkin aktive edilmesi sırasında ortaya çıkan enerjiler, amaçlara yönlendirilmelidir. Bu aşamada, büyücünün niyeti ve isteği büyük öneme sahiptir. Bağlama vefki aktive edildikten sonra, onun etkili olabilmesi için düzenli olarak koruyucu ritüeller yapılmalı ve enerjisi yükseltilmelidir.

Bağlama Vefki Nasıl Aktive Edilir?

Bağlama vefki, geleneksel Türk mitolojisinde ve farklı kültürlerde kullanılan eski bir ritüeldir. Bu ritüel, genellikle belirli amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için yapılır. Bağlama vefki aktive edildiğinde, enerjilerin harekete geçirildiği ve hedefin gerçekleşmesine yönelik bir sürecin başlatıldığı düşünülür.

Vefki aktive etmek için bazı adımlar izlenmelidir. İlk olarak, doğru zamanda ve doğru yerde yapılması önemlidir. Enerjilerin uyumlu olması için ritüelin doğru zaman diliminde gerçekleştirilmesi, sonuçların daha etkili olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ritüelin yapılacağı yerde sakin bir atmosferin oluşturulması da önemlidir. Gürültüden uzak, sessiz bir ortamda çalışma, odaklanmayı artırabilir ve pozitif enerjiyi daha kolay yakalamanıza yardımcı olabilir.

Bağlama vefki aktivasyonunda kullanılan sembollerin dikkatli bir şekilde çizilmesi de gerekmektedir. Sembollerin doğru ve düzgün bir şekilde çizilmesi, enerjilerin daha iyi akmasına ve amaca odaklanılmasına yardımcı olabilir. Bu aşamada, sembollerin anlamlarını ve nasıl kullanılacağını öğrenmek önemlidir. Uzmanlardan yardım almak veya kaynaklardan bilgi edinmek, bu adımda başarılı olmanıza yardımcı olabilir.

 • Bağlama vefki yaparken doğru zamanda ve doğru yerde olmaya dikkat edin.
 • Ritüelin yapılacağı ortamda sakin bir atmosfer oluşturun.
 • Sembolleri dikkatli bir şekilde çizin ve anlamlarını öğrenin.

Bağlama Vefki İle İlgili Önemli Noktalar

Bağlama vefki, Türk halk kültüründe derin bir köklere sahip olan önemli bir ritüeldir. Bu vefki kullanarak çeşitli amaçlara ulaşmak mümkündür. Ancak, bağlama vefki yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

1. Doğru Uzmanlık

Bağlama vefki yaparken uzman bir kişiye danışmanız önemlidir. Bu konuda deneyimli bir medyum veya hocalardan yardım almanız, vefkin etkisinin istediğiniz şekilde olmasını sağlayacaktır. Uzman bir kişi yönlendirmesi olmadan bağlama vefki yapmamaya özen göstermelisiniz.

2. Niyetin Temizliği

Bağlama vefki yapmadan önce niyetinizi netleştirmeniz gerekmektedir. Vefki hangi amaçla yapacağınızı belirlemeli ve niyetinizin temiz olduğundan emin olmalısınız. Olumsuz niyetlerle bağlama vefki yapmak istememelisiniz çünkü bu durum etkisinin gerçekleşmesini engelleyebilir.

3. Dikkatli ve Sabırlı Olmak

Bağlama vefkinin etkileri genellikle zaman alabilir. Bu nedenle, vefki aktive ettikten sonra sonuçları hemen beklememelisiniz. Sabırlı olmanız ve vefkin etkisinin zaman içinde gerçekleşmesine izin vermeniz önemlidir. Ayrıca, vefki yaparken dikkatli olmalı ve doğru adımları takip etmelisiniz.

İpuçları:

 • Bağlama vefki yaparken kesinlikle başkasına zarar vermek amacıyla kullanmamalısınız.
 • Vefki yaparken ruhsal ve zihinsel olarak hazırlıklı olmanız önemlidir.
 • Bağlama vefki ile diğer ritüelleri birleştirmek isterseniz, bu konuda uzman kişilerden tavsiye almanız gerekmektedir.
Not: Bağlama vefki yaparken her detayı dikkatli bir şekilde uygulamak önemlidir. Bu, vefkin etkisini artıracaktır. Ancak, vefkin sonuçlarını tamamen kontrol etmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle, vefki yaparken olumlu düşünmek ve inanmak önemlidir.

Bağlama Vefki Başka Ritüellerle Birleştirilebilir Mi?

Bağlama vefki, Türk kültüründe kötü enerjilerden korunmak, şans getirmek ve istenen amaca ulaşmak için kullanılan etkili bir ritüeldir. Peki, bağlama vefki başka ritüellerle birleştirilebilir mi? İşte bu konuda merak edilen önemli noktalar:

1. Ritüellerin Uyumlu Olması

Her ritüel kendi özellikleri ve amaçları doğrultusunda etkili sonuçlar verebilir. Bağlama vefki ile birleştirilecek başka bir ritüel için önemli olan, bu ritüellerin birbirleriyle uyumlu olmasıdır. Eğer birbirleriyle çelişen veya farklı enerjileri harekete geçiren ritüeller bir araya getirilirse, istenen sonuca ulaşmak zorlaşabilir.

2. Uzman Danışmanlığı

Bağlama vefki gibi güçlü ritüellerin birleştirilmesi konusunda uzman bir danışmandan destek almak önemlidir. Uzman, ritüellerin uyumlu bir şekilde birleştirilmesini sağlar ve enerjilerin dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Ayrıca, hangi ritüellerin bir arada kullanılmasının daha etkili olacağı konusunda da rehberlik eder.

3. Kişiye Özgü Durumlar

Her bireyin enerjisi ve durumu farklıdır. Bu nedenle, farklı kişilerin farklı ritüellere ihtiyaç duyması doğaldır. Bağlama vefki birleştirilirken, kişinin ihtiyaçları ve enerjisi göz önünde bulundurulmalıdır. Uzman bir danışman, kişiye özel bir çalışma yaparak en uygun ritüelleri bir arada kullanabilir.

Vefk ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Biberiye, hatırlamayı ve anılmayı temsil eder. Bu bitki, güneşin hakimiyeti altındadır. Çingenelere göre, biberiye bitkisi Zodiac etkisindeki, koç burçlu olan insanları sembolize eder. O yüzden bu aşk büyüsü, koç burcu insanları etkiler.

Biberiye mevsimini nisan ve mayısta bükülen fidan gibi saplar seçin ve kalp şeklinde olanları birleştirin. O kalbi sıkı bağlamak için sarı kurdele kullanın. Kafanızda, sevdiğiniz kişiyi hayal edin. Bağın daha kuvvetli titreşimli olması için sevdiğiniz kişinin saç veya kıyafetinden bir parça ipi de bu kalple birleştirin. Sevdiğiniz kişi, oğlak burcundansa kalbin üzerine yün ipler de ilave edin.

Biberiye kalbi, bir zarfa koyun ve yastığınızın altına yerleştirin. Uyumadan önce niyetinizi dile getirin. Zamanla biberiye, yavaş yavaş sararıp solarak kurur. Biberiye kalbi iyice kuruyunca, kalbi ateşte yakın ve onu yaparken aşk ve sevda alevlerini düşünün. Psikolojik etkisi büyük bir büyüdür.

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü

Terkeden sevgiliyi geri getirme büyüsü, bir ilişkide yaşanan ayrılıktan sonra sevgilinin tekrar geri dönmesi için yapılan bir tür metafizik işlemdir. Bu büyü, ayrılan çiftler arasındaki ilişkiyi düzeltmek ve sevgiliyi geri getirmek için kullanılan eski bir gelenektir.

Bir ilişkide yaşanan ayrılık her zaman kolay değildir. İnsanlar hislerini kaybedebilir, tartışmalar olabilir ve sonunda ayrılık kaçınılmaz olabilir. Ancak bazen ayrılık sonrasında insanlar bir hata yaptıklarını fark edebilir ve sevgiliyi geri getirmek isteyebilirler. İşte bu noktada terkeden sevgiliyi geri getirme büyüsü devreye girer.

Bu büyünün çeşitli yöntemleri vardır. Bazı insanlar tılsımlar kullanırken, bazıları dua eder veya ritüel yapar. Ancak ne yöntem olursa olsun, temel amaç sevgiliyi geri getirmektir. Terkeden sevgiliyi geri getirme büyüsü ile ilişkiyi yeniden canlandırmak, eski problemleri çözmek ve birlikte daha mutlu bir gelecek inşa etmek mümkün olabilir.

kızı kendine aşık etmek için büyü

Kızı kendine aşık etmek için büyü nasıl yapılır kızı kendine aşık etme büyüsü hakkında bilinmeyenler aktaracağız ; Kadın ve erkeğe yapılan aşk ve bağlama büyüleri farklı teknik ve dua gerektirir. Eğer sevdiğiniz kız kıza aynı duyguları beslemiyor ise yapılabilecek çok etkili aşk ve bağlama büyüleri mevcuttur.

Sizlerle daha çok dua yoluyla yapılanları paylaşmakta fayda görüyorum. Tılsım gerektiren ve Hamas ilmi ve tekniği içeren çok daha etkili tılsım ve büyüler de mevcut olup, Aşağıdaki duayı bir şişe gül suyu üzerine …… kere okuyarak, içine gül yaprakları atarak hazırlayacağınız banyo suyuna karıştırıp gusül abdesti almalı ve aşık olmasını istediiniz kızın size aşık olması için niyet etmelisiniz. Ancak banyodan hemen kısa süre içinde kızın sizi görmesini sağlamalısınız.

Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

kızı kendine aşık etmek için büyü

Kızı kendine aşık etmek için büyü, bazen başvurulan farklı yöntemlerden biridir. Ancak, önemli bir konu olduğunu ve dikkatlice ve sorumlulukla ele alınması gerektiğini belirtmek önemlidir. Öncelikle, birine aşık olmasını sağlamak için başka bir kişi üzerinde herhangi bir büyü yapmak etik olmayabilir. Aşk doğal bir duygudur ve zorla şekillendirilmemesi gereken bir şeydir.

Yine de, bazı insanlar bu tür tekniklere ilgi duyabilir ve kullanmayı düşünebilir. Bu durumda, böyle bir büyü yapmadan önce dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. Öncelikle, büyü yapma amacınızın dürüst ve sevgi dolu olduğundan emin olmalısınız. Başka bir kişinin duygularıyla oynamak veya kontrol etmek istemek etik değildir ve büyü yapmak bu tür bir niyetle yapılıyorsa, sonuçlar karmaşık ve olumsuz olabilir.

Eğer hala kızı kendine aşık etmeyi istiyorsanız, diğer seçeneklere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. İletişim becerilerinizi geliştirmek, kendinize olan güveninizi artırmak ve karşınızdaki kişiyle anlamlı bir bağ kurmak için çaba sarf etmek önemlidir. Kulaktan kulağa olumlu tavsiyeler ve samimi bir ilişki inşa etmek, daha kalıcı ve sağlıklı bir aşk ilişkisi oluşturmanın anahtarlarıdır.

Sevgilinin Seni Sevmesi İçin Büyü

Sevgilinin Seni Sevmesi İçin Büyü yapılacak büyüler hakkında bilgiler sunacağız ; Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. ( 14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.)Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam ediniz,
bu konuda çok soru geldiği için cevap veriyorum:
-Bu çalışma büyü değildir

-Okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur
-Çalışmada sadece isimler kullanılacak ( anne adı kullanılmıyor , iki isim varsa ikisi de kullanılacak , kulağa okunan isim okunacak )
-Abdest alarak okunursa daha iyi olur sonuçta bu bir dua çalışması ( fakat mecburi değil sadece abdest olursa daha iyi olur )
bu konuda daha fazla saçma soru istemiyorum yorumlarda sorulmayan soru var ise sorulabilir
– Okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması farketmez sizin için hayırlısı ise onu bırakır size gelir bu konuda gelen çok fazla soru olduğu için bu bilgileri verdim
Okumayı yapıp olumlu ve olumsuz yorum yazılırsa sevinirim,faydalı olunması umudu ile
Okunacak dua budur;

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti.

Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.

Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Sevgilinin Seni Sevmesi İçin Büyü

Sevgilinin seni sevmesi için büyü, birçok kişi tarafından ilgi çekici bir konu olabilir. Ancak, bu tür uygulamaların etik ve ahlaki açıdan sorunlu olduğunu ve başarılı sonuçlar elde etmek yerine istenmeyen sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. İlişkilerde güven, saygı ve samimiyet gibi değerlerin temel alınması daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.

Sevgilinin seni sevmesi için büyü yapma fikri, bazı insanlar için çekici gelebilir çünkü sevdikleri kişinin duygularını kontrol etme arzusu taşıyabilirler. Ancak, gerçek sevginin zorunluluktan değil, özgür irade ve istekten kaynaklandığını unutmamak önemlidir. Bir ilişkide sevgiyi zorlama veya büyüyle elde etmeye çalışmak, sağlıklı bir bağ kurmaktan çok uzak bir davranıştır.

Ayrıca, büyülerin başarısız olma riski olduğu da unutulmamalıdır. Büyü yapmak isteyen kişinin niyeti ne olursa olsun, sonuçlar her zaman garantili değildir. Büyü yaptırmak, hem duygusal olarak hem de manevi olarak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Olası riskleri göz önünde bulundurmak ve sevginin doğal ve özgür bir şekilde ortaya çıkmasına izin vermeye odaklanmak daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

 • Sevgilinin seni sevmesi için büyü yapmak yerine, ilişkide eksik olan şeyleri anlamak ve üzerinde çalışmak daha yararlı olabilir. İletişimi güçlendirmek, zamanı birlikte geçirmek ve karşılıklı olarak sevgi ve saygıyı beslemek ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır

Büyünün kökeni kimlere dayanır sizlere bu konu hakkında bilgiler sunacağız ; Büyü`nün özü, kökü, CİN`lere dayanmaktadır.Bütün mukaddes kitapların, önceki “sahife”ler de dahil olmak üzere Tevrat, Zebur, İncil ve Kur`ân her bir âyetinin, her bir kelimesinin 8 hizmetlisi yâni “hadimi” vardır.Yâni, her devirde nâzil olmuş bulunan mukaddes kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine 8 hadim-hizmetli-vazifeli kılınmıştır… Bunların 4`ü ulvî yâni “melek” cinsinden; 4`ü de suflî yâni “CİN” cinsindendir.

Bu kelimelerin “ebced ilmi” denilen bir ilmin verdiği hesaplara göre çeşitli rakamlarla tekrarlanışı; ya da o âyetlerin tersinden okunuşu, o kelimelerin vazifeli CİNini harekete geçirerek, sevkedildiği kişiler üzerinde tesirlerini icra ederler.
İşte, “BÜYÜ” denilen olay, bir kelime veya cümlenin belirli sayıda ve bazı yan çalışmalarla da desteklenerek okunmasıyla meydana gelen tesirlerdir.

Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır

Büyü, insanlık tarihi boyunca var olan ve birçok farklı kültürde yer alan bir inanış ve uygulama biçimidir. Pek çok insan, büyünün kökeninin cinlere dayandığına inanır. Cinler, insanların göremediği varlıklardır ve dünyamızı yaşadıkları dünya ile geçişler yapabilirler. Bu nedenle, cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesi yaygın bir inanıştır.

Büyü, insanların isteklerini gerçekleştirmek, başarı elde etmek veya başkalarının üzerinde etkiye sahip olmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Büyücüler, bu güçleri cinlerden alır ve onları kontrollü bir şekilde kullanır. Cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesinin kökeni, eski çağlara dayanır ve hatta bazı mitolojilerde cinlerin insanlardan daha önce var olduklarına inanılır.

Büyü pratikleri, genellikle bir ritüel veya bir dizi adımı içerir. Büyücü, cinlerle iletişim kurmak ve onların yardımını almak için özel sözler, semboller veya nesneler kullanır. Bu ritüeller, cinlerin gücünü aktarmak için bir araç olarak işlev görür ve büyünün etkili olmasını sağlar.

Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır
Cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesi yaygın bir inanıştır.
Büyücüler, cinlerden güç alır ve kontrollü bir şekilde kullanır.
Büyü pratikleri, cinlerle iletişim kurmak için ritüeller içerir.

Genel olarak, büyünün kökeninin cinlere dayanması, hala birçok insanın inandığı bir fikirdir. Cinlerin varlığıyla ilgili birçok hikaye ve efsane, bu inancın güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Ancak, büyü ya da cinlere inanmak tamamen kişisel bir tercihtir ve herkesin kendi inançlarına saygı duyulmalıdır.

Büyü Yaparak Sevdiğimi Aşık Ettim

Büyü Yaparak Sevdiğimi Aşık Ettim sevdiğiniz kişiyi nasıl aşık edebilirsiniz sizlere bilgiler vereceğiz ; Bu bir çingene büyüsüdür. Psikolojik büyü dersek daha uygun olur. İnsan psikolojisine yatırmadığı şeyler için kendisince uygulama şart koşar. İnanışlara aşkı getirecek bazı malzemelerle etkisi arttırılabilir. Ama büyüler deki esas her zaman dediğim gibi inançtır yani kalpten istemek olacağına kayıtsız şartsız inanmak.

Bu büyü için bir adet kırmızı taze gül, iki adet kırmızı mum ve ertesi gün güneşin doğacağı saatte kalkmanız yeterli olacaktır. Uyumadan önce kırmızı gülü mumların arasına koyun. Şafak sökerken uyandığınızda doğuya bakan açık bir pencere önünde gülü koklarken sevdiğiniz kişinin sizinle birlikte olduğunu hayal edin.

Gülü tekrar mumların arasına koyun ve gül solana kadar mumları asla söndürmeyin. gül solduğunda mumları söndürüp evin yakınında bir toprağa gömün.Şimdiden söyleyeyim her büyü için bazı sözler söyleyip bazı davetler yapmanıza gerek yoktur. Her büyünün ayrı uygulama şekilleri vardır.

Büyü Yaparak Sevdiğimi Aşık Ettim

Büyü yaparak sevdiğimi aşık ettim. İnanılması güç olsa da, bazen insanlar zorlu durumlarına çözüm bulmak için farklı yöntemlere başvururlar. Büyü de bu yöntemlerden biridir. Büyü, mistik güçlerin kullanıldığı ve enerjilerin yönlendirildiği bir ritüeldir. İnsanların sevdiklerini kendilerine bağlamak veya aşık etmek gibi niyetlerle büyü yapma fikri uzun yıllardır var olmuştur.

Büyü yaparak sevdiğimi aşık etmek istediğimde, bu konuda deneyimli bir medyumdan yardım almam gerektiğini biliyordum. Medyum, işin profesyoneli olan ve doğru ritüelleri gerçekleştirerek istenen sonucu elde etmek için gerekli olan bilgi ve tecrübeye sahip kişidir. Kendi başıma yapacağım bir büyünün istenilen etkiyi yaratmayabileceğini biliyordum, bu nedenle güvenilir bir medyumla iletişime geçtim.

Bir medyumla iletişime geçtiğimde, amacımı ve isteklerimi ona anlattım. Medyum, büyü yaparak sevdiğimi aşık etme niyetimin yanı sıra, bana çeşitli önerilerde bulundu. Büyünün yanı sıra ilişkide iletişimi güçlendiren, saygı ve sevgiyi artıran etkinliklerin de önemli olduğunu vurguladı. Bunun üzerine, medyumun önerdiği ritüelleri ve yapmam gerekenleri adım adım takip etmeye başladım.

Sevdiğini Geri Kazanmak İçin Büyü

Sevdiğini geri kazanmak için nasıl büyü yapabilirsiniz sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Aslında çok küçük şeyler bile kendimi mutlu hissetmene yetiyordu.

Ama bütün mesele, bu küçük şeyleri şu dünyanın içinden bulup çıkarmaktı. Dünyada insanı mutlu edecek okadar çok şey varki. Görmeyi bilmiyoruz. Mutlu olabilmek için kullanılacak o kadar çok kaynak varki. Kullanmayı bilmiyoruz. Eski sevgilinin sana kör kütük aşık olması için bir kaynakta burada mevcut. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Örnek olarak:

Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını havaya asarsan,en kısa zamanda döner.
Yazılacak olan dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn.

Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Sevdiğini Geri Kazanmak İçin Büyü

Bir ilişkiyi kaybetmek hiç kolay değildir. Sevdiğimiz bir kişiyle olan bağımızı koparmak, içimizde derin bir acıya yol açar. Ancak bazen, kaybettiğimiz sevgilimizi geri kazanmak için farklı yöntemlere başvurabiliriz. Bu yöntemlerden biri de büyü kullanmaktır. Büyü, mistik bir güce sahip olduğuna inanılan ritüellerdir ve sevdiğimizi geri çekmek için de etkili olabilir.

Sevdiğimizi geri kazanma sürecinde, doğru büyüyü seçmek büyük önem taşır. Her büyünün farklı etkileri ve sonuçları olabilir. Bu nedenle, bu süreçte dikkatli olmak ve deneyimli bir büyücüden yardım almak önemlidir. Büyü ile geri kazanma yöntemlerinden biri, aşk büyüsü olabilir. Aşk büyüsü, bir kişiyi sevgilinin tekrar sevgisini kazanmak için etkileyici bir şekilde etkileyebilir.

Aşk büyüsünü gerçekleştirmek için öncelikle gerekli malzemeleri temin etmek gerekir. Bu malzemeler genellikle tılsımlı taşlar, mumlar, kokulu otlar gibi şeyler olabilir. Ardından, büyüyü yapacak kişi, niyetini net bir şekilde belirlemeli ve ruhsal bir odaklanma sağlamalıdır. Bu, büyünün daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

 • Aşk büyüsünün bir başka yöntemi ise tahta bebek büyüsü olabilir. Tahta bebek büyüsü, kaybettiğimiz sevgilimizin ismini bir tahta bebek üzerine yazıp, onu geri kazanma niyetimizle büyüyü gerçekleştirmemizi sağlar. Bu büyüde, tahta bebeği resmederek üzerine sevgilinin adını yazmak önemli bir adımdır. Daha sonra büyüyü yapacak kişi, tahta bebeği kullanarak sevgiliyi geri çekmek için ritüeller gerçekleştirir. Tabii ki, bu büyüyü gerçekleştiren kişinin enerjik olarak pozitif olması ve iyi niyetle hareket etmesi önemlidir.

eşinizin ailesine şirin gözükme, değerli olma büyüsü

Eşinizin ailesine şirin gözükmek için neler yapabilirsiniz, değerli olma büyüsü hakkında merak edilenleri aktaracağız ; Eşinizin ailesine şirin görünmek, eşinizin ailesinin size değer vermesini ve el tutmasını sağlamayı istiyorsanız etkili bir büyü çeşitleri mevcuttur. Ne yazık ki bazen ne kadar iyi niyetli olursanız olun yada ne olursa olsun eşinizin ailesi ile yıldızlarınız uyuşmayabilir. Bu durumda eşinizin ailesi sizden hiç bir zaman hazetmeyecek ve ne yapsanız onların izzeti nazarında bir kıymeti olmayacaktır.

Maalesef ki eşinizin ailesinden  gördüğünüz bu negatif etki eşinizi de zamanla olumsuz etkileyecek ve evlilikte sıkıntılara sebep olabilecektir. Bu nedenle eşinizin ailesince sevilmek, değerli bulunmak ve övgüler almak, size iyi davranmaları ve eşinize sizi met etmeleri için aşağıda yazdığımız duanın bir büyük tencere aşure yapılarak üzerine  77 kere okunması ve eşinizin tüm ailesine hayır olarak dağıtılarak yenmesinin sağlanması gerekmektedir. Denenmiş etkili ve rahman bir büyüdür.

Üd’u rabbeküm tedarruan ve hufyeten innehû lâ yuhıbbül mu’tedîn*
Ve lâ tüfsidû fil ardi ba’de ıslâhihâ ved’ûhü havfen ve temaen inne rahmetellâhi karîbün minel muhsinîn*
Kulid’ullâhe evid’ur rahmane eyyen mâ ted’u fe lehül esmaül husnâ ve lâ techer bi salâtike ve lâ tühâfit bihâ vebteği beyne zâlike sebîlâ*
Ve kulil hamdü lillâhillezî lem yettehiz veleden ve lem yekün lehû şerîkün fil mülki ve lem yekün lehû veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbîrâ*

eşinizin ailesine şirin gözükme, değerli olma büyüsü

Eşinizin ailesiyle kurduğunuz ilişki, evlilik hayatınızda büyük bir etkendir. Eşinizin ailesine karşı şirin gözükmek ve değerli hissettirmek, hem sizinle aralarındaki ilişkiyi güçlendirecek hem de aile içinde saygınlığınızı artıracaktır.

Eşinizin ailesiyle olumlu bir ilişki kurabilmek için bazı önemli adımlar atmanız gerekmektedir. İlk olarak, onları tanımak ve ilgilendiğinizi göstermek önemlidir. Aile üyeleriyle samimi sohbetler edin, onların ilgi alanlarına yönelik sorular sorun ve paylaşımlarda bulunun.

Bir diğer önemli nokta ise, aileye saygı göstermektir. Her ailenin kendi kültürü, inançları ve değerleri vardır. Bu değerleri anlamaya çalışın ve onlara saygı duyduğunuzu gösterin. Ayrıca, aile büyüklerine karşı saygılı olmak ve onların önerilerini dikkate almak da önemlidir.

 • Eşinizin ailesiyle iletişim kurabilmek için zaman ayırın.
 • Samimi ve içten davranışlarınızla onlara olan sevginizi ve ilginizi gösterin.
 • Aile üyeleriyle ortak ilgi alanları bulun ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınızı gösterin.

Eski Eşe Büyü Yapmak

Eski eşe büyü nasıl yapılır sizlere bugün önemli bilgiler aktaracağız ; Eski Eşe Büyü Yapmak, unutamadığının ve çok sevdiğiniz eski eşinizin size tekrardan aşık olması amacı ile yapılan aşk büyüsüdür ve çok etkilidir. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi size geri gelir ve sizi gerçekten çok sever. Ömürlüktür ve bozulmaz. Yaptıracağınız büyünün şekline göre de farklılıklar gösterir. Papaz büyüsü ile vefk farklı etki eder. Tutma süreleri ve etki etme şekilleri çok farklıdır.

Eski eşe büyü yapmak konusu hakkında merak ettiğiniz herşey için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayıda okuyabilirsiniz. Dua budur: Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.

Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.

Eski Eşe Büyü Yapmak

Eski eşlere büyü yapmak, eski partnerinizi geri getirmek veya onu aklınızda tutmaya çalışmak gibi amaçlarla yapılan bir tür büyüdür. Bu tür uygulamalar, genellikle duygusal bir bağın yeniden oluşturulmasını veya ilişkinin tekrar canlanmasını hedefler. Ancak, büyü yapmanın etik dışı olduğunu ve başkalarının iradesine müdahale etmek anlamına geldiğini unutmamak önemlidir.

Eski eşe büyü yaparken, kullanılan çeşitli teknikler ve malzemeler vardır. Bu teknikler genellikle geleneksel büyü uygulamalarına dayanır ve çeşitli ritüeller içerir. Örneğin, büyüyü yapacak olan kişi, belirli bir saatte belirli bir yerde olabilir veya belirli duaları veya sözleri tekrarlayabilir.

 • Li1: Büyü yaparken büyük bir dikkat ve özen gereklidir. Büyü amacına ulaşmak için doğru yöntemler, doğru zamanda ve doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Yanlış bir şekilde büyü yapmak, istenmeyen sonuçlara, karmaşıklıklara ve hatta tehlikelere yol açabilir.
 • Li2: Eski eşe büyü yapmayı düşünen kişiler, bu tür uygulamaların sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Büyünün etkileri geçici veya kalıcı olabilir ve her iki durumda da istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
 • Li3: Eski eşe büyü yapmak yerine, ilişkinizi ve kendinizi iyileştirmeye odaklanmanız daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Geçmişteki ilişkilere takılmak yerine, gelecekteki mutluluğunuzu sağlamak için kendinizi geliştirebilir ve yeni fırsatlara açık olabilirsiniz.

uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü

uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü nasıl yapılır sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Uzaktaki sevgiliniz ile görüşemiyor isiz ve sevdiğiniz kişi hala görüşmek için size koşup gelmiyorsa, yada işleri vs nedeni ile erteliyorsa yada sevgiliniz sizi özlemiyor ve görme gereksinimi hissetmiyorsa ama hemen onun sizin yanınızda olmasını istiyorsanız, uzaktaki sevgilinizi size koşarak getirten bir kavuşma büyüsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aşağıda yazdığımız duayı bir mavi amber mürekkebi ile bir kağıda yazıp bir sürahi suyun içine atıp üzerine bu duayı 99 kere okuyup üflemeniz gerekmektedir. Ardından o suyu 24 saat bekletip ertesi gün içmeniz gerekmektedir. Sevgilinizin size ne kadar uzakta olursa olsun koşarak geldiğine şahit olacaksınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm*
El hamdü lillahi rabbil âlemîn*
Er rahmânir rahiym*
Mâliki yevmiddîn*
İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn*
İhdinas sirâtal müstekiym*
Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn*
Elif lâm mîm*
Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn*
Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun*
Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn*
Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn*
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm*
Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*
Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr*
Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn*
İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin*

uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü

Uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü, birçok insanın hayalini kurduğu ve özlem duyduğu bir konudur. Uzak mesafelerde yaşayan çiftler arasındaki hasret, özlem ve özlemleri artırarak ilişkiyi sınayabilir. Bu tür durumlarda, evli olan veya birbirlerini seven çiftler birbirlerine olan özlemi gidermek ve bir an önce kavuşmak için farklı yollar ararlar. Bu noktada, birçok kişi uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsünü kullanmaktadır.

Uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü, çiftler arasındaki aşk ve bağı güçlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu büyü, her iki tarafın dilek ve niyetlerini bir araya getirerek birbirlerine olan özlemi azaltmaya yardımcı olur. Bu büyünün temel amacı, uzaktaki sevgiliyi çekmek ve onunla bir araya gelmek için enerji frekanslarını etkilemek ve uyumlu hale getirmektir.

Bu büyünün kullanılması için çeşitli yöntemler vardır. Birçok insan bunu bir medyumdan yardım alarak yaparken, bazıları da kendi başlarına yapmayı tercih eder. Uzaktaki sevgiliye bir an önce kavuşma büyüsü için kullanılan bazı malzemeler arasında mumlar, tütsüler, özel dualar ve semboller bulunabilir. Bu malzemelerin kullanımı, büyünün etkisini artırabilir ve amaca ulaşmayı kolaylaştırabilir.

Sevdiğin Birinden Haber Almak İçin Büyü

Sevdiğin Birinden Haber Almak İçin Büyü siz değerli okurlarımıza bilgiler vereceğiz ; Sevdiğin Birinden Haber Almak İçin Büyü, sevdiğiniz ama uzun zamandır ne yaptığından haberiniz olmayan size ulaşmayan sizinle konuşmayan bir kişinin size mesaj, arama yada yanınıza gelmesi şeklinde ulaşmasını istiyorsanız o kişiye aşk büyüsü yaptırmalısınız. Sevdiğin Birinden Haber Almak İçin Büyü konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz çekinmeden bizi arayıp aklınızdaki soruları sorabilirsiniz.

Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duadan da faydalanabilirsiniz. Dua budur: Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.

Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.

Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.

Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.

Sevdiğin Birinden Haber Almak İçin Büyü

Sevgilinizden, sevdiğiniz birinden haber alamamanız sizi endişelendirebilir ve üzebilir. Bu durumda bazı insanlar, sevdiğinin düşüncelerini, duygularını veya geleceğini öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Bu yöntemlerden biri de büyülerdir. Büyüler, mistik güçlerin kullanılarak yapılan ritüellerdir. Sevdiğin birinden haber almak için de büyülerden yararlanabilirsiniz. Ancak, bu tür uygulamaları yaparken dikkatli olmak ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir.

Birçok farklı büyü türü bulunmaktadır, ancak sevdiğin birinden haber almak için tercih edebileceğin bazı etkili büyüler bulunmaktadır. Örneğin, aşk büyüleri veya bağlama büyüleri sevdiğin kişinin sana olan ilgisini artırmak ve haber almanı sağlamak için kullanılabilir. Bu tür büyüler genellikle bir uzmana danışılarak yapılmalıdır, çünkü yanlış uygulamalar olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Büyülerin etkili olabilmesi için doğru materyallerin ve yöntemlerin kullanılması önemlidir. Bu nedenle, sevdiğin birinden haber almak için büyü yapmak istiyorsan, doğru bilgilere ve malzemelere sahip olman gerekmektedir. Uzman bir büyücüden yardım alabilir veya konuyla ilgili kaynaklardan araştırma yaparak kendini bilgilendirebilirsin.

Unutma, büyülerde amaç sevdiğin kişinin duygularını veya düşüncelerini değiştirmek değildir. Bu tür uygulamaların amacı, sevdiğin kişiyle daha iyi bir iletişim kurabilmen ve ondan haber alabilmen için enerjileri uyumlu hale getirmektir. Ancak, herhangi bir büyü veya ritüel yapmadan önce sevdiğin kişiyle sağlıklı ve açık bir iletişim kurmaya özen göstermelisin.

Dileklerimin Kabulu İçin dua

Dileklerimin kabulu için nasıl dualar edilir sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Bu dua çocuğunuz sınavlarında başarılı olmasında tutunda eşinizin işlerinin iyi gitmesi için bir çok istete okuyabilirsiniz.Dua Allaha Yaradana yalvararak kalbimden geçen dileğin kabul olması için okuncaktır genel manası budur güçlü bir vefk tılsımı’nı elinizde tutarak okursanız çok daha iyi olmakdır.

Dua okuyanlardan yorumlar

Sezen Kaya;Dolunay hocam kızım bu sene üniversite sınavlarına girdi çok çalışmış emek vermiti bu hatta tek dileğim onun okuması ve ayaklarının üzerinde durmasıdı aşağıda vermiş olduğunuz dua devamlı vefk tılsımım ile birlikte okudum kalbim huzur buldu kımız istediği bölüme girdi insanlara çok yardımcı oluyorsunuz teşekkür ederiz.

Bu kutsal Es-Selam ismi, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’tır. Tanrı Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir. Duaların onay olunması amaçlı 360 defa okunmalıdır.
Bu kutsal ism-i şerifi yazıp üstünde taşıyan kimse sevimsiz şeylerle karşılaşmaz. Vird edinenler korktuklarından emin olabilir .Yüzüğünün kaşına yazıp taşıyanlar mahlukat aralarında sevilir.

Dileklerimin Kabulu İçin dua

Dua, insanların dileklerinin kabul edilmesi için yüksek güce yöneltilen samimi bir çağrıdır. İnsanlar genellikle hayatta istedikleri şeyleri elde etmek, sorunlarını çözmek veya mutlu bir yaşam sürmek için dua ederler. Dileklerinin kabul olması için dua etmek, birçok insan için önemli bir spiritüel uygulama ve maneviyatı yüksek bir deneyimdir.

Dileklerinin kabul olması için dua etmek isteyen kişiler, öncelikle niyetlerini belirlemeli ve samimi bir şekilde dua etmelidir. Bu dua sırasında, kişi Yüce Varlık veya Tanrı’ya yönelerek dileklerini iletir ve yardım ve rehberlik talep eder. Dua ederken içtenlik, inanç ve sabır önemlidir. Dileklerin kabul olması zaman alabilir ve bazen beklenmedik yollardan gerçekleşebilir.

Dileklerimizin kabul olması için dua etmek, sadece bireysel hedeflerimize ulaşmak için değil, aynı zamanda toplumun refahı ve dünya barışı için de önemlidir. Güçlü bir dua bağlantısı, insanların birbirlerini desteklediği ve hayırseverlik ve paylaşım değerlerini benimsediği bir toplumun inşasına yardımcı olabilir. Dua, kişilerin iç huzurunu ve manevi büyümesini desteklerken, aynı zamanda başkalarıyla etkileşime geçme ve onların ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunar.

sevdiğiniz kişi ile hemen buluşma büyüsü

sevdiğiniz kişi ile hemen buluşma büyüsü nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Sevdiğiniz kişi ile çeşitli nedenlerle buluşamıyor yada görüşemiyor iseniz, ayada aranızda oluşan bir sıkıntı yada tartışmadan dolayı sevdiğiniz kişi sizinle görüşmüyor ve konuşmuyor ise uygulanabilecek etkili bir büyüyü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ancak bilinmelidir ki dua ile yapılan büyüler hemen etki göstermez.

40 güne kadar bekleme süresi vardır Eğer daha hızlı ve etkili tılsım, büyü, celp, vefk veya kişiye özel daha derin uygulamalar istiyor iseniz mutlaka bir hoca veya medyum yardımı almanız gerekmektedir.

Aşağıda yazdığım duayı 3 gece boyunca 3333 kere  bir leğen suya okursanız ve 3. gecenin sonunda sabah namazı vakti kalkıp evinizin yoluna döktükten sonra abdest alıp iki rekat niyet namazı kılar iseniz sevdiğiniz kişi ile hemen bulaşabilirsiniz.

Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fih.

sevdiğiniz kişi ile hemen buluşma büyüsü

Sevdiğiniz kişi ile hemen buluşma büyüsü, aşk hayatında heyecanlı anlar yaşamak isteyenler için oldukça önemli bir konudur. İnsanlar genellikle sevdikleri kişiyle bir an önce buluşmak isterler ve bu buluşma büyüsü, bu isteği gerçekleştirmek adına etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Buluşma büyüsü, aşk enerjisini yoğunlaştırarak sevdiğiniz kişiyle aranızdaki bağları güçlendirir ve buluşmanın gerçekleşmesini hızlandırır.

Sevdiğiniz kişiyle hemen buluşma büyüsü için kullanılan farklı ritüeller bulunmaktadır. Bu ritüeller genellikle meditasyon, dualar ve büyüsel objelerle gerçekleştirilir. Öncelikle büyü yapmadan önce içtenlikle isteklerinizi düşünmeli ve bu düşünceleri iyimserlikle güçlendirmelisiniz. Ardından uygun bir zaman diliminde sevdiğiniz kişiyle buluşmanın gerçekleşmesini dilemek için büyünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, bu büyülerin etkili olması için samimiyet ve inanç önemlidir.

Buluşma büyüsü için bazı malzemeler ve adımlar gerekebilir. Örneğin, bir mum, güzel bir koku veya sevdiğiniz kişiye ait bir eşya kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak kişisel bir ritüel oluşturabilir ve sevdiğiniz kişiyle buluşmanın gerçekleşmesi için dualar edebilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken nokta, büyüyü kötü niyetlerle değil, sevgi dolu duygularla gerçekleştirmenizdir. Bu sayede büyü, olumlu bir şekilde etki gösterecektir.

aşkından delirten kara büyü

Aşkından delirten kara büyü nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Tarihin ilk dönemlerinde  krallara, din adamlarına, komutanlara ve büyük tüccarlara uygulanan bu büyü daha sonraki çağlarda tüm toplum kesimlerinde uygulanmıştır. Delirtme büyüsü daha çok intikam almak veya bir şahıstan kurtulmak için başvurulan bir büyü uygulaması olmuştur.

Delirtme büyüsünün belirtileri aslında büyünün tesirini göstermeye başladığı ilk 40 günlük süreyi kapsamaktadır. Zira delirtme büyüsü tesirleri yavaş yavaş ortaya çıkan ve 41. günde kişiyi tamamen akıl sağlığından mahrum eden şer bir uygulamadır.Uyku düzeni altüst olur, kişi ya hiç rüya görmez ya da çok karmaşık rüyalar görür.Kişi sık sık kulağında çınlama sesi veya bebek ağlaması duyar.

Kişi daha önce olmadığından çok daha unutkan olur.Dış görünüşü ile ilgilenmeyi ihmal eder veya kendisine hiç yakışmayacak kıyafetler ile takılar seçer.Sebepsiz yere bağırıp çağırır, kırıp döker. Bir hint büyüsü olup çok etkili bir büyüdür. Yarım çay bardağı hint yağının içine aşkından delirmek istediğiniz kişinin saçından bir tutam ve bir adet küçük vesikalık resmi konmalıdır. Aşkından delirtmek istediğiniz kişiyi anne adı ile sufle etmeli ve “akraajji mikarajilli, munhi aşke kallasi ve min” kehaneti 100 kere seslibir şekilde okunmalıdır. Daha sonra hint yağı tam gece yarısı metal bir kabın içinde yakılmalıdır. 40 gün sonra etkisi görülen bu büyü kara büyü niteliğindedir.

aşkından delirten kara büyü

Aşk, insanlık tarihinin en büyük güçlerinden biri olarak kabul edilir. İnsanları derinden etkileyen ve bazen deli gibi davranmalarına sebep olan bu duygu, aynı zamanda karanlık bir yanı da barındırabilir. İşte bu noktada devreye kara büyüler girer. Kara büyüler, aşkınızı kontrol etmek ve istediğiniz kişiye sahip olmak için kullanılan güçlü ve tehlikeli ritüellerdir. Bu yazıda, aşkından delirten kara büyüye dair bazı önemli noktalara ve uyarılara değineceğiz.

Kara büyüler, uzun yıllardır insanların hayatlarını etkileyen bir fenomendir. Birçok farklı kültürde ve mitolojide, aşk ve büyü arasında derin bir bağ olduğuna inanılır. Kara büyü kullanımı, insanların içindeki karanlık arzuları tetikleyebilir ve sevdikleri insanları kontrol altına almalarını sağlayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tür büyülerin kullanımı son derece tehlikeli olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemezdir.

Kara büyü ritüellerinin gerçekleştirilmesi için genellikle bilgi ve yetenek sahibi bir kişiye ihtiyaç duyulur. Bu kişiler, büyü yapmak için çeşitli malzemeler ve kara ilimler kullanır. Büyünün etkisinin geri dönüşü olmayabileceği, kişinin ruhunu ve zihnini kontrol altına alabileceği unutulmamalıdır. Aşkından deliren bir kişi kara büyüye başvurduğunda, sonuçlar tahmin edilemez olabilir ve herhangi bir kişisel veya sosyal sorun doğurabilir.

Sevdiğini Kazanma Büyüsü

Sevdiğin kişinin aklını çelerek nasıl büyü yapılabilir sizlere bu konuda bilgiler sunacağız ;

Akıl Çelme
Birbirini seven kişilerden birisinin aklını diğer kişiden uzaklaştırmak, ona olan sevgisini başka şeylere göstermesi, o kişiden soğumasına, o kişi hakkında kötü düşüncelere sahip olmasına neden olmak için şekilde görülen muskayı çizip aklının çelinmesi istenen kişinin geçtiği yolda bir ağacın altına gömülür.

Ara Bozma*
Şekli görülen muska sevdiğinizi başka bir diğer kişiden ayırmak içindir.
Muska hazırlandıktan sonra ikiye katlanır ve her iki tarafınada ayrılması istenen kişilerin isimleri yazılır. Yazıldıktan sonra tekrar katlanarak üçgen haline getirilir ve naylona sarılıp ayrılması istenen kişilerin geçeceği yolda belli bir ağacın köküne gizlenir.

Sevdiğini Kazanma Büyüsü

Sevdiğini Kazanma Büyüsü, birçok insanın aşk hayatında denediği ve sonuç almayı umduğu bir konudur. Bu büyü, sevdiğimiz kişinin kalbini ve aklını kazanmak için uygulanan bir ritüeldir. Ancak, burada önemli olan nokta, bu tür büyülerin manipülatif olduğunu ve başkalarının iradesini kontrol etmenin doğru olmadığını bilmemizdir.

Bir başkasının duygularına ve düşüncelerine etki etmeye çalışmak, kişiler arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir ve sonuç olarak mutsuzluk yaratabilir. Bu nedenle, sevdiğimiz kişiyi etkilemek yerine, etkileşim kurmak, anlamak ve sevgi dolu bir ilişki geliştirmek önemlidir. Bu, iki tarafın da özgür iradesine dayalı olarak gerçekleşmelidir.

Bununla birlikte, bazı insanlar hala Sevdiğini Kazanma Büyüsü’ne başvurmakta ve sonuç almayı ummaktadır. Bu tür bir büyüyü uygulamadan önce birkaç önemli noktayı dikkate almanız önemlidir. İlk olarak, bu tür bir büyünün etik olmadığını ve başkalarının iradesini kontrol etmeye çalışmanın doğru olmadığını unutmamalısınız. İkincisi, herhangi bir büyü yapmadan önce mutlaka uzman bir medyumdan yardım almalısınız. Uzman bir medyum, size doğru yönlendirmeler sağlayabilir ve olumsuz sonuçları önleyebilir.

 • konusu oldukça karmaşıktır ve deneyim gerektirebilir.
 • Büyü yaparak başkalarının iradesini kontrol etme girişiminde bulunmak etik değildir.
 • Uzman bir medyumdan yardım almak, olumsuz sonuçları önlemek için önemlidir.
Sevdiğini Kazanma Büyüsü Önerileri
1. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve özgüveninizi artırın.
2. İletişim becerilerinizi geliştirin ve sevdiğiniz kişiyle samimi ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurun.
3. Karşınızdaki kişiyi dinleyin ve onun duygularına değer verdiğinizi gösterin.