Duanın Kabulü İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Duanın Kabulü İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar1.Helal yiyip içmek,
2. Helalinden giyinmek,
3. Haram yememek, gıybet yapmamak, canlılara eziyet etmemek, yalan söylememek, dedikodu yapmamak, doğru olmak, nasihate kulak vermek, herkese şefkat, merhamet ve tevazu göstermek.
Kim takva sahibi olup Allah’tan çok korkarsa, Allah, diğer canlı mahlukatın kalbine O’nun sevgisini ve heybetini koyar.O kimse, herkesten itibar ve hürmet görür.
4. Dua ve azimetleri, rahatsız edilmeyecek boş ve tenha bir mahalde okumak ve yazmak.
5. Bir duaya başlandığında “dileğim gerçekleşmiyor, duam kabul olmuyor” diye ümiitsizliğe kapılmadan duaya devam edilmelidir. Şüpheli ve tereddütlü ibadetler kabul olunmaz.
6. Her zaman halis niyetli olup, dua ve azimetleri asla ve asla harama ve hak etmeyen kişi ve kişilere kullanmamalı, dualar iki tarafı kesen kılıç gibidir. Hak etmeyene uygulanmaya kalkışıldığında yapan kişiye geri döner.
7. Kişi yaptığı amelin hayırla sonuçlanacağına, dileğinin yerine geleceğine kesin olarak manmalıdır. Peygamber efendimiz bir hadisi şeriflerinde: “ Allah’ın duanıza mutlaka icabet edeceği inancı ile dua ediniz” buyurmaktadır.
8. Mevzu ile ilgili buhuru (tütsü) yakmak şarttır. Çünkü güzel kokan buhurlar kötü ruhanileh oradan uzaklaştırır ve iyi mü’min ruhanileri celp eder.
Bazı alimler her yıldız için yakılması gerek hayır ve şerle ilgili buhurlar zikretmi şi e rd ir.
a). Zuhal saatinde
yakılması gereken buhurlar
Hayır için: akgünlük, damla sakızı, öd ağacı, anber kabuğu, sandal.
Şer için: Hantit (şeytan tersi), siyah kedi tüyü, cavi.
b) Müşteri saati:
Hayır için:
Öd ağacı, amber kabuğu. Şer için: At, eşek tırnağı.
c).Merih saati:
Hayır
için: Akgünlük, damla sakızı, iğde çiçeği, sandros.
Şer için: Afyon, kendir.
d)Şems saati:
Hayır için:
Kafur, misk ve amber.
Şer için: Kafur, soğan ve sarımsak kabuğu.

e).Zühre saati için:
Hayır için:
akgünlük, cavi, öd ağacı, mesteki.
Şer için: Karagünlük.
f)Utarit saati:
Hayır için:
Akgünlük, damla sakızı, cin elması (kizbere), meryemana buhuru.
Şer için: Karagünlük, siyah kedi ve siyah köpek tüyü.
g)Kamer saati:
Hayır için:
Akgünlük, tırnak, damla sakı Şer için: Karagünlük,  Bazı alimlere göre okunacak yada yazılacak azimet ve tılsımların özel bir buhuru gerekmiyor- sa hayır için herhangi saatte akgünlük ve kizbere yakmak yeterlidir.
9. Ruhanilerden, Cenabı Hakk’ın emir ve nehiylerine uygun olan şeyleri talep ediniz. Ervahı (ruhanileri) şer olan işlerde kullanmak çok tehlikeli ve ağır vebaldir.
10. Ruhanileri hakir (gereksiz ve küçük) işlerde kullanmayınız.
11. Bu ilimleri şehevi hislere alet etmek ve onları dünyevi arzuları için kullanmak asla caiz olmadığı gibi manevi yükü de ağırdır.
12. Teşhis: Yapılmak istenen iş kafada canlandırıp öyle hareket edilmeli. Başka şeylere kafayı takmamak sadece niyet ve maksada uygun hareket etmek icap eder.
13. Duaları yanlışsız ve eksiksiz okumalı.
14. Ruhanilerle ilgili dua ve kasemleri mümkün oldukça ezberdn okumalı. Kitaptan okumak kalpteki huşüyu ve dikkati azaltır.
15. Okunacak kasem ve azimetleri verilen adetten fazla veya az okumamak. Her ne kadar bazı alimler fazla okunmasını kerahetle caiz görmüşlerse de evla olan fazla veya eksik okunma  masina dikkat etmek gerekir.
16. Kasem veya dua okunmaya devam edildiği günlerde mümkünse dünya kelamı ile ve çaba sarf edilen mesele ile ilgisi olmayan başka mevzu!arla fazla meşgul olmayıp dedikodulardan ve boş sözlerden mutlaka uzak durmak.
17. Fazla uyku uyumamak, ancak ihtiyaca cevap verecek kadar uyumayı tercih etmek.
18. Devamlı abdestli bulunmak ve bozulduğu an tazelemek.
19. Her güne mutlaka boy abdesti ile başlamak.
20. Kasem ve azimetleri okurken acele etmemek tertil üzere ( yani tane tane anlaşılabilir bir şekilde) okumak.
21. Her sabah dua ve azimete tevbe- istiğfarla, besmele, hamdele ve salvele ile başlamak. Peygamber efendimize bol bol salavat getirmeyi ihmal etmemek. Hatta her defasında azimete salavat ile başlamak duanın daha çabuk kabulüne şayandır. Allah dostları olan zat-ı muhteremler, iki salavat arasında yapılan duanın reddolunamayacağını zikretmişlerdir.
22. Herhangi bir kasemin tasarrufu müdde tince başka bir kasemi araya sokmamak gerekir.
23. Duayı mutlaka kıbleye dönüp tahiyyatta oturuyormuş gibi okumak. Fazla uzun olup bu şekilde rahatsızlık veren durumlarda edebe uygun vaziyette şekil değiştirmekte beis görülmemiştir.
24. Yapılan amele mutabık şekilde niyette bulunmak.
25. Oruç tutmak ve riyazat yapmak. (canlı ve canlıdan çıkan şeyleri yememek) Mideyi tıka basa doldurmamak gerekir.
26. Silsile yolu ile icazet kendine ulaşan, bu konuda maharetli bir basiret erbabından el (icazet) almak. İcazet meselesi bu konunun temel taşlarından birisidir. Eğer icazetin yoksa, yaptığın amele ruhaniler icabet etmez. Amelin, sokakta sahip çıkılmayan bir çocuğa benzer.
27. Atalarımızın deyimi ile eline, beline ve diline sahip olmak mutlaka şarttır.
28. Dua okurken hapishane kabadayısı gibi değil, bilakis mütevazi bir şekilde, rabıtada olduğU gibi ( yani kafa hafif öne , kalbIn üzerine eğik bir şekilde, gözler duruma göre hafif kapalı, yapılan niyeti, Allah ve Rasulü’nü düşünerek) okumak.

29. Allah’a ibadet ve onun rızasını kazanmak amacıyla dua edilmelidir, yoksa keşfü’l-hıcab amacıyla yapılmamalıdır. Eğer kişi Allah’ın rızasını kazanmışsa zaten ümit ettiklerinin daha fazlasına kavuşmuş ve her şeyi elde etmiş demektir.
30. Yapılan bu amel müddetince beyaz elbise giymek ve elbisede hiçbir siyahlık bulunmamak.
31. Yine yapılan amel müddetince teni belli edecek olan ince elbiseleri giymekten kaçınmak.
32. Dua okunacak mekan oldukça temiz olmalı ve banyo, tuvalet gibi necis yerlerle iç içe olmamalıdır.
33. Eğer amaç bir ruhani daveti ve bunun için de oruç ve perhiz gerekiyorsa bu ameliyeye herhangi bir Arabi ayın ilk Pazar günü başlamak icap eder. Çünkü o vakit ruhanileri davet için en şerefli vakittir. Davetiye için özel bir zaman belirtilmemişse Utarit saatleri tercih edilmelidir.
34. Duada devamlılık şarttır. Yani kişi bir dua veya azimete başlayınca bir müddet sonra bıkmamalı ve azimetin kıraatinden vazgeçmemeli

Mesela:
Bazı dua kitaplarında şu duayı şu kadar okursan emel ve arzularına kavuşursun yazmaktadır. Buna istinaden Yüce Mevla’dan bazı talepleri olan bazı zatla rda tarif edilen o duayı 0 müddette belirtilen adette okur ve hemen karşılığını bekler. Tabi ki emeğinin karşılığını hemen alamamışsa, duanın eksik, yanlış hatta sahte bile olabileceğini düşünen, fakat her nedense kişi kendinin sahte olmayıp, belki de hatasız bir kul sütte kaymak misali olduğunu zannedip, o duayı gereğince zaman ve şartlara uygun olarak okuduğunu, hata ve kusur yapmadığını düşünür. Bu kadar çaba ve yorulma sonucunda da olumlu bir netice elde edememekten hayıflanan insanlara azda olsa zaman zaman rastlarız.
İşte bu şekilde dua yapan kişi için hemen aklımıza şöyle bir fikir geliyor: Kişinin kendi arzu ve emellerini ön plana çıkarıp sanki Allah’tan öyle bir ihtiyacı yokken dua aklına gelmeyip sadece ve sadece ihtiyaç hissettiği an Mevla’ya avuç açıyor…
Eğer kişi rahatlık anında Allah’ı zikretmeye devam etmişse, Allah’ında onu sıkıntı anında yal

nız bırakmayacağı muhakkaktır.
Eğer o dua eden kişi duayı Yüce Mevla’nın sevgi ve rızasını kazanmak için yapmış olsaydı zaten istediğinin fazlasını elde etmiş olacaktı. Çünkü velilerden birisinin meşhur bir sözü vardır:
“Allah’ı bulan neyi kaybeder. Allah’ı kaybeden neyi bulur.” Yani bu sözden de açıkça anlaşılıyor ki Yüce Rabbimizin rızasını kazanan kişi bütün gaye ve amaçlarına ulaşmış, O’nu kaybeden de her şeyi kaybetmiş demektir. Tabi ki sadece dua esnasında ben Allah’ın rızasını düşünerek dua yapıyorum demek yeterli değildir, “ Emri bil ma’ruf ve nehy-i anlI münker” her zaman için Müslüman kişinin iyiliği emredip kötülükten sakındırması, haram ve helal konusuna da titizlikle dikkat etmesi gerekir. Bir Müslüman için boğazında aşağı inen her lokmanın helal olması için ehemmiyet göstermesi şarttır.

Ayrıca şunu da unutmamalıyız ki, duam kabul olmadı demek caiz değildir. Belki duanın gecikmesinde ya da ahirete bırakılmasında yahut da yapılan dua ile kişinin başına gelecek bir felaketin def’inde bizim bilmediğimiz başka fayda ve kerametler vardır. Peygamber Efendimiz’in, duanın gecikmesi ile ilgili hadisi şeriflerini “Dualar ve Tılsımlar” isimli eserimizin başında zikretmiştik, tekrar burada zikrine gerek görmüyoruz.
35. Eğer kişi bir hadim elde etmek için çalışıyorsa, okuduğu duayı, varsa onun vefkini ve azimetini miski amber mürekkebi ile hayırlı bir saatte yazarak üzerinde taşımalı ve ayrıca her sabah güne başlarken aynı tertibi yazarak güneş görmemiş kuyu (tulumba) suyu ile silerek içmelidir.
36. Her ameli kendine has saatinde yapınız. Kişileri etkilemek için yapılıyorsa, kişinin yıldızının saatinde yapılmalıdır.
37. Bu işle uğraşan kişi, uğraştığı sürelerde soğan ve sarımsak gibi kerih kokulu yiyeceklerden kaçınmalıdır.
38. Bazı dua ve tertiplerde özel madenler verilmiştir. Bakır, demir, alüminyum, kalay, kurşun vs. gibi. Eğer duada bu gibi madenlere yazılacak deniliyor ise mutlak dua o madenin üzerine nakşedilmelidir.
39. Vefklar aslına uygun olarak, dikkatli ve düzgün bir şekilde yazılmalı ve çizilmeli. Aksi halde baştan savma çizilen bir vefke rühniler icabet etmezler.
40. Her amelin kendine uygun kasemini (niyetini ve duasını) duanın başında veya sonunsonunda zikretmek gerekir.
41. Rakam ve vefkleri hint kalemi ile çizmek efdaldir.
42. İstihare: Yapılacak olan amelin hayr veya şer olup olmadığı konusunda, sonunun nasıl olacağı hususunda aydınlanmak için uygun. bir şekilde istihareye yatılmalıdır. (istihare Peygamber Efendimiz’in sünnetidir.)
43. Dua yazılacak gün nahıs olmamalıdır. Her ayda 7 gün nahıs (mekruh) günüdür. 0 nahıs günler her Arabi ayın 3,5,13,16,17,24 ve 25. günleridir.
44. Hayır konusunda Arabi ayın l’inden
14’üne kadar, şer konusundal4’ünden 28’ine kadar yazmak müessirdir.
45. Yazılacak bütün dualar misk, safran, amber, ıtr ve gül suyu karışımı mürekkeple yazılmalıdır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Duanın Kabulü İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Duanın kabulü için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, ibadetlerimizin en önemli kısmı olan dua ibadetini yerine getirirken göz önünde bulundurmamız gereken kuralları içermektedir. Dua, Müslümanların Allah’a yöneldikleri, ihtiyaçlarını arz ettikleri ve O’ndan yardım ve merhamet diledikleri bir ibadettir. Ancak, dua etmek herhangi bir şekilde yapılamaz ve belirli bilgiler ve adabı dikkate alarak gerçekleştirilmelidir.

Birinci olarak, dua etmeden önce niyet etmek gerekmektedir. Niyet etmek, dua etme amacının ve niyetinin saf bir kalple Allah’a yönelmek olduğunu beyan etmek anlamına gelir. Niyet etmek, dua ibadetinin kimliğini belirler ve samimi bir şekilde Allah’a yönelmek için önemlidir.

İkinci olarak, dua etmeden önce temiz olmak önemlidir. Temizlik, bedensel ve ruhsal açıdan gerçekleştirilmelidir. Bedensel temizlik, abdest almak veya gusül abdesti almak gibi ritüelleri içerir. Ruhsal temizlik ise kalbin samimi ve günahlardan arınmış olmasını gerektirir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Dua
Yazdır
Bu sayfaya 2897 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

24 Evet
25 Hayır

“Duanın Kabulü İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar” için 4 yorum var.

  1. Allah Dolunay hocadan razı olsun benim neredeyse batmakta olan dükkanımı kurtardı. Dükkanimin bereketi kacmisti ne yapsam çare yoktu. Namazlar kıldım oruçlar tuttum hatta adak bile adadim ama bir türlü işleri duzeltemedim Dolunay hocamdan kişiye özel yapılan çalışmasından istedim ve sagolsun benim için özel bir çalışma yaptı ardından 3 ay gibi bir surede tekrar işleri rayına oturttum. Kesinlikle tavsiye ederim çok güvenilir ve kaliteli bir hoca.

  2. Slm ben nazilliden yaziyorum size medyum dolunay hoca gercekten oyle yardimsever iyi niyetliki sanki yuzunun guzelligi sesine yansimis ben gormedim dolunay hocayi ama oyle tatli dilli bir insan ki gercekten arkadaslar yardimci olabilmek adina cok seker pamuk gibi konusuyor telefonda insan cezb oluyor gercekten Allah onun ne muradi varsa versin benim de dagilmakta olan yuvam kurtuldu ve esimle aramizi duzelltti cok tesekkur ve kesinlikle oneririm.

  3. Slm ben nazilliden yaziyorum size medyum dolunay hoca gercekten oyle yardimsever iyi niyetliki sanki yuzunun guzelligi sesine yansimis ben gormedim dolunay hocayi ama oyle tatli dilli bir insan ki gercekten arkadaslar yardimci olabilmek adina cok seker pamuk gibi konusuyor telefonda insan cezb oluyor gercekten Allah onun ne muradi varsa versin benim de dagilmakta olan yuvam kurtuldu ve esimle aramizi duzelltti cok tesekkur ve kesinlikle oneririm.

  4. MERHABA DOLUNAY HOCAYI GOOGLE DE BULDUM UZUN SÜRDÜ ÇOK ARAŞTIRMALAR YAPTIM SONUCA ULAŞMAK İÇİN DOĞRU ADRES DOLUNAY HOCA DEDİM İYİKİ DEMİŞİM ŞİMDİ EŞİM İKİNCİ ÇOCUĞUMUZA HAMİLE ÇOK ŞÜKÜR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir