Evliliğe razı etme büyüsü

Evliliğe razı etmek büyüsü nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda önemli bilgiler aktaracağız ; Her ilişki evlilik ile sonuçlanmaz tabi ki. Evlilik için iki tarafın da bunu istemesi, hayattan beklentisinin evlilik olması gerekmektedir. Bazen eşlerden bir tanesi evliliğe uzak bakabilir, çeşitli engeller öne sürebilir yada yaşam tarzı olarak evliliği benimsemiyor olabilir. Sadece ilişki, sevgili olarak ömür geçirmek isteyebilir, sorumluluk almak istemiyor olabilir yada evlilik için erken olduğunu düşünebilir.

Her ne sebeple olursa olsun sevdiğiniz kişi evlenmeye razı gelmiyorsa yapılabilecek evlilik büyüleri mevcuttur. Bu konuda çok etkili tılsım, büyü, vefk, celp ve kişiye özel işlemler mevcut olup bunlar için mutlaka iyi bir medyum yada hoca yardımı almanız gerekmektedir. Aşağıda yazağımız büyü dua yolu yapılan işlemlerden biri olup, bilinmelidir ki bu işlemlerin etkisini göstermesi uzun zaman almakta ve etkileri tabiki yukarıda bahsettiğimiz özel işlemler gibi tesirli olmasa da faydası olan işlemlerden biridir.

Aşağıda yazdığım duanın bir avuç buğday, bir tane nar ve bir avuç çikolata üzerine 18 gece boyunca 1818kere okunması gerekmektedir. Sonra buğdaylar kuşalara atılmalı, nar ve çikolataları ise sevdiğiniz kişi ile beraber yemelisiniz.

Bismillâhirrahmânirrahîm*

Allâhümme yâ muhyîr-rufâti ve yâ dâfi-al-âfâti ve yâ vâkiyel mehâfâti ve yâ kerîmel mukâfâti ve yâ mev-ilel ufâti ve yâ veliyyel afvi vel-muâfâti salli alâ Muhammedin hâtemi enbiyâike ve mübelliği enbâike ve alâ mesâbîhi üsratihî ve mefâtîhi nusratihî ve e-ıznî allâhümme min nezeğâtiş-şeyâtîni ve nezevâtis-selâtîni ve ı’nâtil beğîne ve muânâtit tâğine ve muâdâtil âdîne ve udvânil muâdîne ve ğalebil ğalibîne ve selebis-sâlibîne ve hıîlel-muhtâlîne ve ğıîlel muhtâlîne ve ecirnî allâhümme min cevril mücâvirîne ve mücâviretil câirîne ve küfe annî e-küffed-dâirîne ve ahricnî min zulümâtiz-zâlimîne ve edhılnî bi-rahmetike fi-ibâdikes-sâlhîne, ve edhılni bi-rahmetike fî-ibâdikes sâlihîn*
Allâhümme hutnî fî-türbetî ve ğurbetî ve ğaybetî ve evbetî ve nec-atî ve rec-ati ve tasarrufî ve munsarafî ve takallubî ve munkalebî vahfaznî fî-nefsî ve nefâisî ve ırdî (ırzî) ve ardî (arzî) ve adedî ve udedî ve sekenî ve meskenî ve havlî ve ehlî ve hâlî ve mâlî ve meêlî ve lâ tülhıg bî tağyîran ve lâ tüsallid aleyye muğîra*
Vec-al lî min ledünke sultânen nasîrâ*
Allâhümmahrusnî bi-aynike ve avnike vahsusnî bi-emnike ve mennike ve tevellenîbi-ihtiyârike ve hayrike ve lâ tekilnî ilâ kelâetin ğayrike ve heblî âfiyetin verzuknî refâiyetin ğayre vâhiyetin vekfinî bi-ğavâşîl âlâi ve lâ tuzfir bî ezfâral a’dâi inneke semîud-duâi bi-sırril fâtihati, âmîn*
Bismillâhirrahmânirrahîm*
El hamdü lillahi rabbil alemin*
Er rahmanir rahiym*
Maliki yevmid din*
İyyake na’büdü ve iyyake nesteiyn*
İhdinas sıratal müstekiym*
Siratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin*
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinis sâbigi lil-halki nûrühû ve rahmeten lil-âlemîne zuhûrühû adede men medâ min halkıke ve men bakıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salâten testağrikul adde ve tuhîtu bil-haddi salâten dâimeten bi-devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen misle zâlike salâten tüncînâ bihâ min cemîıl ehvâli vel âfât ve tagdî lenâ bihâ cemîal hâcâti ve tüdahhirunâ bihâ min cemîısseyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke a’ledderecâti ve tübelliğunâ bihâ aksel-ğâyâti min cemîıl hayrâti fil-hayâti ve ba’del memâti, ve salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinil-lezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürebü ve tugdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir-reğâibü ve husnül havâtımi ve yüsteskâl ğamâmü bi-vechihil kerîmi ve alâ êlihî ve sahbihî fî-külli lemhatin ve nefsin bi-adedi külli ma’lûmin lek*
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ êlihî salâten ta’dilü cemîı salevâti ehli mehabbetike ve sellim, alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ êlihî selâmen ya’dilü selâmehüm*

İlgili Başlıklar

Evliliğe razı etme büyüsü

Evliliğe razı etme büyüsü, birçok insanın merak ettiği ve çözüm aradığı bir konudur. Evlilik, hayatımızın önemli bir dönüm noktasıdır ve doğru partneri bulmak herkes için önemlidir. Ancak bazen sevdiğimiz insanın bizimle aynı fikirde olmaması veya evlilik konusunda isteksizlik yaşaması sorun yaratabilir. İşte bu noktada, evliliğe razı etme büyüsü devreye girebilir.

Evliliğe razı etme büyüsü, bir kişiyi evlilik konusunda ikna etmek ve onu isteğe göre yönlendirmek için yapılan bir büyüdür. Bu büyünün amacı, sevdiğimiz insanın karşısındaki düşüncelerini değiştirmek ve evlilik konusunda bizi istemelerini sağlamaktır. Büyünün etkisini anlamak için, bazı insanlar tarafından şüpheyle karşılanabilir veya yanlış bir inanış olarak görülebilir, ancak bu büyünün dinamiklerini ve etkilerini anlamak önemlidir.

Evliliğe razı etme büyüsü genellikle profesyonel bir medyum veya büyücü tarafından yapılır. Bu kişiler, büyünün gizemli güçlerini kullanarak arzulanan sonucu elde etmeye çalışır. Büyü genellikle farklı malzemeler, sözler veya ritüellerle gerçekleştirilir. Bu malzemeler genellikle doğal kaynaklardan elde edilir ve büyü ritüeli sırasında kullanılır.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü
Yazdır
Bu sayfaya 889 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

23 Evet
23 Hayır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir