Korunma Duası

Korunma Duası: Bir kimse sevgilisini ya da kendisini başkalarının saldınlarından, dedikodularından korumak isterse, cineiye gidip içini döker. Cinci, gelenin yıldızına, burcuna baktıktan sonra gereğini yapmaya koyulur.

Duayı yaptıran erkekse, yatsıdan sonra, dişiyse, sabah güneş doğumunda cinciye gelir. Cinci, onu uygun bir yere oturtur başının üstüne bir kaşık koyar. Ağz1 aşağı doğru olan kaşığın üzerine ••ya seyyidul müminin· dayip üfler. «İnananların efendisi» anlamına gelen bu sözle koruyucu cini çağını”‘. Oturan kişinin çevresinde, cinci yedi kez döner, Kur’andan kısa bir sure okur, yüzüne üfler, üç kez ya hafız deyip yere tükürür.Daha sonra, şu ayetleri arapça olarak okuyup döner:

«Ey insanlar, düşmanın-ı olanı, düşmanınız olanı dost edinmeyin. Size gelen hakkı t:rınımadır, rabbiniz olan Tanrıya inandığınız için peygamberi de, sizi de yurdunuzdan çıkardıklarında onlara dost yüzü gösteriyursunuz. Siz yurdu nuzdan, benim yolumda savaşnmk için, rızamı kazanmak için çıktıysanız, dostluk mu göstereceksiniz? Gizlediklerinizi de, açığa  vurduklarını­zı da en iyi bilenim ben. Doğru yoldan sapmış olur içinizden bunu yapmaya kalkan Sizi ele geçirdiklerinde düşmanınız olurlar, size elleriy’le, dilleriyle kötülük ederler,kafir olmanızı isterler

Hısınılarınızın, çocuklarınızın bir yararı dokunmaz size. Kıyamet günü sizinle onlarınarasını ayıracak Tanrı. Tanrı görür bütün yaptıklarınızı.•

Bu işlem yedi gün sürer, yedinci günü, son işlemin yapılışından sonra, cinci, korunma anlatan
bir duaya koyulur. Tanrıdan bu kulunu korumasını, esirgemesini, cinleri yanından uzaklaş­tırmasını, koruyucu meleklerini yanından eksik etmemesini diler. Bir kağıdın üzerine bir daire Çizer, içine •ya Hafız, hıfz eyle• yazar, üç kat muşambaya sarar, üzerinde bulundurmak üzere kendisine başvurana verir. Bundan sonra onu melekler korurınuş, kimse kılına bile dokunamazmış.

Korunma Duası

Hayatımızda birçok tehdit unsuru bulunmaktadır ve güvende olmak her zaman öncelikli hedefimizdir. Ancak, bazen kontrol edemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz ve bu nedenle manevi güçlere başvurmamız gerekebilir. İşte bu noktada korunma duası önemli bir rol oynayabilir. Korunma duası, bizi kötü enerjilere, negatif etkilere ve zararlı durumlara karşı korumak için yapılan dualardır.

Birçok farklı şekilde korunma duası yapılabilir. Bu dualar, kişinin inançlarına, kültürel değerlerine ve tercihlerine göre değişebilir. Bazıları, kutsal metinlerden alınan duaları okumayı tercih ederken bazıları da kendi iç seslerini dinleyerek dua edebilir. Önemli olan, bu duaları samimi bir kalple ve içten bir şekilde yapmaktır.

Korunma duası, kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak korur. Bu dualar, negatif enerjileri uzaklaştırır, kötü niyetli insanlardan korur ve olumsuz durumları engeller. Ayrıca, korunma duası yaparken kişi, iç huzurunu ve manevi bağlantısını güçlendirir. Bu dua sayesinde kendini daha güvende hisseder ve olumlu bir enerjiyle dolu kalır.