Hamam Duası

Hamam Duası: Gerdekten çıktıktan sonra gelini hamama götürme geleneği vardır. Evin yaşlı kadınları, yaşlı komşu hanımları gerdek sabahı gelini alır
topluca hamama giderler. Gerdek gecesi cuma gecesi olduğundan, hamama da cuma günü gidilir, buna halk arasında •cumalık” derler.Gelinin böyle bir toplulukla hamama götürülmesinin başka bir nedeni de, gerdek gecesi güveyin başarılı olup olmadığını anlamak, öğrenmektir. Hamama giderken yaşlı kadınlardan biri gelinin mutluluğu için dua eder, Tanrıya yakarır. Dua okuyan kadının okuyup üflemeyi, gizli işleri bilmesi, muska yapması gerekir. Harnarnda yı­ kanılıp abdest alındıktan sonra rluacı kadın
Kur’anın •cum’a» suresini okur, gelinin üstüne üfler. Ancak gelinin de hamama girer girmez su dökünüp abdest alması, cinsel ilişkiden doğan kirliliğini girlerınesi gereklidir, yoksa yıkanmadan, abdest almadan Tanrının adı anılmaz. Kur’an dinlenmez. Kimi kadınlar da • Tevbe suresini Okurlar. ·Cum ‘a• suresinin başlangıcı şöyledir:

Göklerde ve yeryüzünde ne varsa, kutsallık kaynpğı olan, egemen olan, bilge olan Tanrıyı ulular. Bilgisizlere kendi aralarından, onlara
ayetlerini okuyan, tertemiz bir duruma getiren, kitap ile bilgeliği öğreten bir peygamber gönderen o’dur, onlar daha önceleri apaçık bir sapıklı ğa dalmışlardı.”

·Gelinin hamama götürülürken gözdeğmesinden, kötü gözlerden korunması için, daha önceden,
cinciye özel bir muska yazdırılır. Bu muskakırk bir •mim», kırk bir ·ha•, kırk bir •elif•, kırk bir •Sin• ile yedi •nun• harfinden oluşan bir üçgen biçimindedir. Yedi kat muşambaya sarılıp dikilmiştir. Gelin hamamda yıkanırken de onu boynundan çıkarmaz.

Hamam Duası

Hamam duası, insanların hamamda rahatlama ve arınma amacıyla yapmış oldukları dualardır. Hamam, Türk kültüründe önemli bir yer tutan ve yıllardır süregelen bir gelenektir. Hem sağlık hem de sosyal açıdan insanlara birçok fayda sağlayan hamam, aynı zamanda ruhsal bir arınma ve rahatlama sağlar. Bu nedenle hamama giden kişiler, hamam duası yaparak kendilerini daha huzurlu hissederler.

Hamam duası yaparken, kişinin inancına ve ihtiyacına göre farklı söylemler kullanılabilir. Örneğin, hamamda tıbbi amaçlarla bulunan kişiler için daha çok sağlık duası tercih edilebilir. Sağlık duası, kişinin bedeninin şifa bulmasına yönelik olarak yapılan bir dua türüdür. Bu dua sırasında kişi, vücuduna şifa dileyerek Allah’a yönelir ve sağlığa kavuşmayı temenni eder. Bu sayede hamam, hem bedensel hem de ruhsal anlamda kişiye iyilik sağlar.

Hamam duası sırasında, kişinin gönlünden geçen dilekleri de Allah’a iletebilir. Bu dilekler, kişinin isteği ve ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, kişi maddi bolluk ve bereket istiyorsa, buna yönelik bir dilek tutabilir. Hamam duası ile birlikte yapılan dilekler, kişinin iç dünyasını daha da güçlendirir ve manevi anlamda bir rahatlama sağlar.