Kocayı kendine aşık etmek için dua

Kocayı kendine aşık etme duası nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda bazı bilgiler vereceğiz ; Birbirinden ayrılan ya da değişik nedenler yüzünden uzak kalan iki sevgilinin buluşması, cileklerinin yerine gelmesi için özel bir dua yapılır. Duanın yapılması sevgilılerden birinin cinciye başvurmasına, bu işi oldukça gizli tutmasına dayanır.

Kocasına kavuşmak isteyen kimse, cinciye gider, kendi adını, sevgilisinin adını, ana baba adlannı söyler, dileğini açıklar. Cinci, ayrı ayrı, Erkeğin de, dişinin de yildızlarına, burçiarına bakar, kavuşma olanağının bulunup bulunmadığırn araştırır. On gün sonra gene kendisine gelinmesini, gelirken de bir bardak deniz suyu getirilmesini söyler. Deniz, ayrılanları kavuşturan, özlemlerin giderilmesini sağlayandır. Cinci, getirilen suyu alır, Kur’andan küçük bir sure okuyup suya üfledikten sonra getirenin başı üstünde ye di kez dolaştırır. Sonra, yedi damlasını yanan ocağa damlatır, erkekle kızın adlarını söyler, <sen kavuştur y sübhan» diyerek dört yana üfler.

Kız ya da erkeği odanın ortasına götürür, yüzünü kıbleye döndürerek ayakta dimdik durdurur. Ayakların çevresine bir üçgen çizip köşelerine bir vav» yazar. Arapça kavuşma anlamına gelen «vidal» sözü «vav» la yazıldığından, burada bu had kavuşmayı gösterir. Cinci, üçgenin çevresinde yedi kez döner, cinleri çağırır, onlara kavuşmayı engelleyen kötü cinleri dağıtmalarım söyler. Sonra, yirmi bir kez «Ya Vasil» der ki, kavuşan kimse anlamınciadır. Bundan sonra «Yusuf’ suresinin son on bir ayetini okur, ayakta duranın yüzüne üfler.Bu işlem de yedi gün yinelenir, yedinci günü. son işlemin bitiminde, ‘Yusuf» suresinin şu ayetleri (Şekil: 3) bir k.ğıt üzerine çizilen üçgenin içine arapça olarak yazılır:

«Geldiler, Yusuf’un önüne çiktilar, Yusuf anasrn, babasını yanına aldı, dedi ki: Mısir’a gi rirziz, inşallah güvenle yaşarsiruz orada. Habasıy anasmı yüksekçe bir yere ourttu. 0 zaman yere kaparidılar, hepsi taprnmak ıçin. Dedi ki: Ey ham, baydu benim eskiden gördüğüm düşün :Gerçekleştirdi onu Tanrı, çok ihsanlar etti bana, zindandan krtard. Şeytan bizi birbir(— mizden ayz.rını$ken bu1uşturd, sizi çölden buraya getirtti. Rabbim dilediğini ne güzel yerirzre getirir, o, bilendir, acyp yardrn edendir.» (Yusuf, 100-101).

Kağıt üçe katlanıp yedi kat muşambaya sarılır, üzerine yeşil bir bez sarılıp dikilir, yetmiş rikaat şükür namazı kılındıktan sonra cinciye başvuranın boynuna bağlanır. Muskayı boynuna bağlayan kimse Kur’andan bir sure okuyup göğe doğru üfledikten sonra evine döner, yedi gün yecli kuşa kırkar arpa tanesi atar. Kırk güne var— madan sevgililerin birbirlerine kavuşma olanağı belirirmiş.

Kocayı kendine aşık etmek için dua

Evli bir kadın olarak hepimiz eşimizi baştan çıkarmak, onun sevgisini kazanmak ve hareketlerimizle onu kendimize aşık etmek isteriz. İlişkilerde zaman zaman zorluklar yaşanabilir ve bu tür durumlar sevgi bağını zayıflatabilir. Ancak, dini inancımızda, bu sorunlarla başa çıkmak için dualarımıza başvurabiliriz.

Birçok kişi, eşini kendisine aşık etmek için Dualar kitaplarından yararlanır. Bu duaların amacı, evlilikteki sorunları çözmek ve eşlerin birbirlerine olan sevgisini artırmaktır. İşte bu blog yazısında, kocayı kendine aşık etmek için dua etmek isteyen kadınlar için bazı etkili duaları paylaşacağım.

  • Duası 1: Allah’ım, eşimle olan ilişkimizi güçlendirmek ve onu kendime aşık etmek için sana yalvarıyorum. Kalbini bana doldur, sevgisiyle beni kucaklasın ve bana olan ilgisini artırsın. Sana olan inancımı kaybetmemi engelleyecek sevgi dolu bir evlilik yaşamamı sağla.
  • Duası 2: Rabbim, eşimin kalbini bana açmasına yardımcı ol. Ona gönül bağımlılığı hissi ver, beni düşündüğünde mutlu olsun. İkimiz arasındaki iletişimi güçlendir ve aşkımızı her geçen gün daha da büyütsün. Bize sevgi, anlayış, sadakat ve mutluluk bahşet.

Bu duaları yaparken kalben samimi olmalı ve inancınızı tam olarak ortaya koymalısınız. Düzenli bir şekilde bu duaları tekrarlamak, ilişkinizde olumlu değişiklikler yapmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, dua etmek birçok soruna çözüm bulmanın ve ilişkileri güçlendirmenin en güzel yoludur.

Eşini Kendine Bağlama Büyüsü

Eşini Kendine Bağlama BüyüsüEşini Kendine Bağlama Büyüsü : Ülkemizde medyum hocalara en çok istek gören büyü olmasına rağmen çok az sayıda kişi bu uygulamayı etkili bir şekilde yapabilmektedir.Eşinizi kendinize bağlamak için etkili bir büyü yapabilmek için havas ilmi çok iyi hakim olunması gereklidir.Kocasının kötü niyetli bir kadın tarafından kandırılmış ve her geçen gün evden soğutmak için kocanızı kandıran için yapılan bu büyü doğru zamanda doğru bir hoca tarafından yapıldığı zaman etkileri bir çok kişi tarafından görülmüştür.Bu uygulamanın ilk önce doğru zamanı Arabi  ayının son perşembe gecesi bozulmuş bir yumurtanın döküldüğü kağıda üzerine matlubun ismi adedi kadar ayetleri okuduktan sonra kapılarının eşiği altına gömüp veya herhangi bir yolla üzerinden atlattıktan sonra yumurtayı oradan alıp sahibi meçhul bir mezara gömer ve arkasına bakmadan oradan uzaklaşırsa gerek erkek ve gerekse kadın bir daha ismi zikredilen kimse ile münasebette bulunamaz ve ayrılır.Bu uygulama tutarsa ilk belirtisi olarak eşiniz sizi normalden daha fazla aramaya başlıycak ve size daha sıcak davranıcak takip eden bir kaç gün sonra artık size olan ilgili oldukça artıp kendisini kandıran kadını tamamen düşünmekten vazgeçicek

Yorumlar

Sertap Can;Hocam merhaba kocamın işi durumu devamlı dışarıda uzaklarda görev almaktadı bir süre sonra bir kadının kanına girdiğini ve onu bir şekilde kandırdığını gördük uzakta olduklarından dolayı fazla bir şey yapamadım ve çok üzüldüm beraber yapmış olduğumuz bu uygulamadan 1 hafta sonra çok olumlu etkiler oldu yardımınız için çok teşekkür ederim

Inneke meyyitün ve innehüm meyyitûn* Sümme inneküm yevmel kıyameti inde rabbiküm tahtesımûn* Emvâtün ğayru ahyaîn ve mâ yeş’urûne eyyane yub’asûn* Fe innehüm yevmeizin fil azâbi müşterîkûn* İnnemâ em ruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe yekûn* Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm* Kutilel insânü mâ ekferahû mîn eyyi şey’in halekah* Min nutfetin halkahu fe kadderah* Sümmes sebile yesserahu sümme emâtehû fe akberah* (Erkek için) kezâlike yemutü zekeri filan ibni fi lanete (kadın için) kezâlike yetnûtü ferci filânete binti filanete bi hakkı men yekûlü liş şey’i kün fe yekûn* Tevekkel yâ meymûn bi hakki hâzihil esmâi aleyküm*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Eşini Kendine Bağlama Büyüsü

Eşini Kendine Bağlama Büyüsü, ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü için kullanılan bir gelenektir. Bu büyü, bir kişinin eşini kendine bağlamak ve ilişkiyi güçlendirmek amacıyla yapılan ritüelleri kapsar. Bu yazıda, Eşini Kendine Bağlama Büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu konuda doğru adımları takip etmek için önemli ipuçları paylaşacağız.

Bağlama büyüsü, tarih boyunca farklı kültürlerde var olan bir uygulamadır. Bu büyüyü yapmak için genellikle özel dualar, ritüeller ve semboller kullanılır. Ancak, bağlama büyüsünün gücüne inanmak ve yapılacak adımları doğru bir şekilde hayata geçirmek önemlidir. Her büyü gibi, Eşini Kendine Bağlama Büyüsü de dikkatli bir şekilde yapılmalı ve olumlu niyetlerle uygulanmalıdır.

Eşini Kendine Bağlama Büyüsü, ilişkideki sevgi, saygı ve sadakati artırmayı hedefler. Bu büyüyü yaparken, kişiler arasındaki iletişimi güçlendiren ve birbirlerine olan bağlılığı artıran yöntemler kullanılır. Örneğin, ortak ilgi alanlarına zaman ayırmak, romantik sürprizler yapmak, birbirlerine destek olmak gibi etkili adımlar atılabilir.