Sevenleri Kavuşturma Duası

Sevenleri kavuşturma duası nasıl yapılır sizlere bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Birbirinden ayrılan ya da değişik nedenler yüzünden uzak kalan iki sevgilinin buluşması, dileklerinin yerine gelmesi için özel bir dua yapılır. Duanın yapılması sevgililerden birinin cinciye başvurmasına, bu işi oldukça gizli tutmasına dayanır.Sevgilisine kavuşmak isteyen kimse, cineiyegider, kendi adını, sevgilisinin adını, ana baba adlarını söyler, dileğini açıklar. Cinci, ayrı ayrı, erkeğin de, dişinin de yildızlarına, burçlarına bakar, kavuşma olanağının bulunup bulunmadı­ğını araştırır. Üç gün sonra gene kendisine gelinmesini,gelirken de bir bardak deniz suyu getirilmesini söyler.

Deniz, ayrılanları kavuşturan, özlemlerin giderilmesini sağlayandır. Cinci, getirilen suyu alır, Kur’andan küçük bir sure okuyup suya üfledikten sonra getirenin başı üstünde yedi kez dolaştırır. Sonra, yedi damlasını yanan ocağa damlatır, erkekle kızın adlarını söyler, •sen kavuştur ya sübhan• diyerek dört yana üfler.

Kız ya da erkeği odanın ortasına götürür, yüzünü kıbleye döndürerek ayakta dimdik durdurur.Ayakların çevresine bir üçgen çizip köşeleri.ne bir •vav• yazar. Arapça kavuşma anlamına gelen •vidal• sözü •vav• la yazıldığından, burada bu harf kavuşmayı gösterir. Cinci, üçgenin çevresinde yedi kez döner, cinleri çağırır, onlara kavuşmayı engelleyen kötü cinleri dağıtmalarını ,söyler. Sonra, yirmi bir kez •Ya Vasil· der ki, kavuşan kimse anlamındadır. Bundan sonra ·Yu·suf• suresinin son on bir ayetini okur, ayakta duranın
yüzüne üfler.

Bu işlem de yedi gün yinelenir, yedinci günü ,son işlemin bitiminde, Yusuf  suresinin şu ayetleri
Geldiler, Yusuf’un önüne çıktılar, Yusuf anasını, babasını yanına aldı, dedi ki: Mısır’a gi·riniz, inşallah güvenle yaşarsınız orada. Babasıyla anasını yüksekçe bir yere oturttu. O zaman yere kapandılar, hepsi tapınmak için. Dedi ki: Ey babam, buydu benim eskiden gördüğüm düşün yorumu. Gerçe·kleştirdi onu Tanrı, çok ihsanlar etti bana, zindandan kurtardı. Şeytan bizi birbirimizden ayırmışken buluşturdu, sizi çölden buraya getirtti. Rabbim dilediğini ne güzel yerine getirir,
o, bilendir, acıyıp ·yardım edendir

Kağıt üçe katlanıp yedi kat muşambaya sarılır,üzerine yeşil bir bez sarılıp dikilir, yetmiş; rikaat şükür namazı kılındıktan sonra cinciye başvuranın boynuna bağlanır. Muskayı boynuna bağlayan kimse Kur’andan bir sure okuyup göğet doğru üftedikten sonra evine döner, yedi gün yedi kuşa kırkar arpa tanesi atar. Kırk güne varmadan sevgitilerin birbirlerine kavuşma olanağı belirmiş.

Sevenleri Kavuşturma Duası

Sevenleri Kavuşturma Duası, insanların sevdikleriyle tekrar bir araya gelmeleri için yapılan dua çeşididir. Bu dua, insanların kalplerindeki sevgi ve özlem ile yola çıkar. Sevenleri Kavuşturma Duası, genellikle ayrılık sonucu ayrı düşen sevgililer veya dostlar arasında yeniden birleşme isteğiyle kullanılır.

Sevenleri Kavuşturma Duası’na başlamadan önce içten bir inançla niyet edilmelidir. Bu dua için gereken malzemeler sadece saf bir kalp ve samimi bir dilektir. Dua sırasında Allah’a yapılan yakarışlar, sevgililerin tekrar bir araya gelmesi için dualar edilir. Bu dua ile Allah’ın yardımı talep edilir ve duaları kabul edilir.

Bir diğer adı da “Muhabbet Duası” olan Sevenleri Kavuşturma Duası, genellikle özel ayet ve duaların okunmasıyla gerçekleştirilir. Bu dua, sevgililerin birbirlerine olan aşklarını yeniden canlandırmak, kaybolan bağları tekrar kurmak ve ayrılık sonucu kopan ilişkileri onarmak için kullanılır.

  • Sevenleri Kavuşturma Duasının Adımları:
  1. Öncelikle sessiz bir ortam yaratın ve zihninizi sakinleştirin.
  2. Allah’a samimi bir şekilde niyet edin.
  3. Gönülden gelen dualar ile sevenlerin tekrar bir araya gelmesini dileyin.
  4. Sevenleri Kavuşturma Duası için özel ayetler ve duaları okuyun veya ezberinizdeki duaları tekrarlayın.
  5. Allah’a şükredin ve dualarınızı sonlandırın.