Gelin Alma Duası

Gelin Alma DuasıGelin Alma Duası: Bir erkek, evleneceği gün, gelinin güvey evine getirilişi sırasında, özel dualar okutur. Gelin baba evinin kapı eşiğinden ilkin sağ ayağını dı­ atarken •bismillahirrahmanirrahim• deyip önüne bakar, kapıdan bir:k’aç adım aynidıktan sonra son kez baba evine dönüp bakar, içinden hakkını helal et• deyip güvey evine yönelir. Bu arada komşu kadıniann yaşlılanndan biri, gelinin arkasından üç ·kulhuvallah· ile bir •elham• okuyup geline doğru üfler.

Öte yandan erkeğin büyüklerinden biri gizlice cinciye gider, güveyin başanlı, mutlu, gelinin uğurlu olması için gereğinin yapılmasını ister.Bu iş bir gün önce yapılırsa daha •İYİ• sayılır.Cinci, gelinin, güveyin yıldızlanna, burçlanna bakar, alınyazılannı okur. Bir· kabın içine biraz su koyup içine üç küçük çakıltaşı atar, her taş atışta • bismihi sübhanehu ya ilah• deyip suya üfürür, sonra gelinle güveyin adlannı söyler.Daha sonra Kur’anın ·FıUır• suresini ok’ur,ikisine Tanndan mutluluk diler, yere üç kez tükürür.Bunlar bittikten sonra örneği aşağıda verilen duayı okur. Bunu arapça okuyabilirse daha uğurlu olacağına inarulır. Çünkü Hak dili arapçadır.

·Allahulailaheilh’ıbillah zevcü zevceye saadet, beyinlerine muhabbet, akıdelerine isınet ef’aline bereket, hayırlı zürriyet, atilerine selamet, alı­ retlerine mağfiret, kalbierine iman, saadet-i mekan ihsan eyle, rehberlerini Kur’an, sermayelerini iman, menzillerini cinan, hayatlarını emin, cümlesini iman ile mümin, meleklerini onlara muin eyle ya Rabbi.· Duayı bu anlamda sözlerle istediğince uzatabilir, sonunda gene Kur’andan kısa bir sure okur, üç rikaat namaz kılar, güvey evinin bulundugu yöne doğru üfler. Döllerinin sağlıklı, güçlü, sürekli olmasını diler. Kırk ·ınim•, kırk «Cim» ,kırk •nun», yedi «elif», bir «ayn», üç· •sat•, üç •Şin» dan oluşan, harflerin çevresi-ni bir ayetle dolanan özel muskayı yapar, üç katmuşambaya sarar, muskanın bir yanına gelinin, öteki yanına güveyin adının ilk harfini, iğne ucuyla, döğme gibi, muşambaya işler.

Muskayı yedi kat yeşil yamaya sarar, yirmi sekiz dikişlediker .İlk yedi dikişi vururken, her dikişte, bir •ya muin», ikinci yedi dikişin her birinde eya hafız», üçüncü yedi dikişte •ya celil•, dördüncü yedi dikişte •ya kerim• sözlerini söyleyip dikiş­lere üfler. Muskayı yazdıran, gizlice, evin kapısı üstüne, gelinle güveyin girip çıkarken altından geçebilecekleri durumda koyar. Muska orada kalır. Onun altından geçen gelinle güveyin birbirine bağlılığı, sevgisi, sevişme gücü artar, mutluluklan gün geçtikçe çoğalırmış. Muskanın kötü düşüneeli birisince çalınıp yakılması gelinle güvey arasına ateş gibi bir gerginlik sokarınış. Bu yüzden, bu işlem elden geldiğince gizli yapılır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Gelin Alma Duası

Gelin Alma Duası, evlilik için hayırlı bir eş bulma niyetiyle yapılan dua olarak bilinir. Evlenmek isteyen kişilerin Allah’a niyazda bulunarak sevgili, uyumlu ve mutlu bir eş bulmalarını diledikleri dualardan biridir. Gelin Alma Duası, manevi yönden destek arayanların sıklıkla başvurduğu bir ibadettir.

Gelin Alma Duası için bazı özel dualar mevcuttur. Birincisi, “Ey Rabbim! Beni hayırlı bir eşle evlendir ve onunla mutluluğa ulaşmamı nasip et” şeklinde samimi bir dilek dilemektedir. Bu dua, Allah’ın hikmetine güvenerek ve O’na olan inancınızı dile getirerek yapıldığında etkili sonuçlar verebilir. Ayrıca, “Allah’ım, evlilik için bana en uygun eşi nasip et. İçimdeki hayırlı potansiyeli görmem için bana rehberlik et” şeklinde dua etmek de bir seçenektir.

Gelin Alma Duasını yaparken samimi ve içten olmak önemlidir. Duaların kabul olabilmesi için kalpten gelen dileklerle yapılan ibadetler daha etkili olabilir. Bu nedenle dua anında evlilik niyetiyle dualarınızı yaparken içtenlikle niyazda bulunmanız önemlidir. Ayrıca, dua esnasında sevap kazandıracak diğer ibadetlere de yönelebilirsiniz. Örneğin, Kur’an-ı Kerim okumak, sadaka vermek veya namaz kılmak gibi ibadetlere de devam edebilirsiniz. Bu ibadetler dualarınızı destekleyebilir ve evlilik hayalinizi gerçeğe dönüştürebilir.