Sevdiğimi Nasıl Geri Getirebilirim

Sevdiğin arasındaki geçimsizliği ortadan kaldırmak amacıyla aşağıda gelen dua muhabbete ait uygun bir saatte iki adet yazılır. Birisini dargın olan eşler içer ve diğeri de beraber kaldıkları evin kapısı üzerine koyulursa aralarındaki geçimsizlik ortadan kalkar. Muhabbetleri çoğalır.

Yazılacak dua şudur;

Sevdiğimi Nasıl Geri GetirebilirimKul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah*

Felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne, haşa lillahi ma-haza beşaran inne haza illa melikün kerîm. Yühibbunehüm kehubbîllah. Vellezine amenu eşeddü hubben lillah. Velev yerallezîne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia*

Kad şeğafeha hubban*

Ve elgaytü aleyke mehabbeten mini. Ve litüsnea ala ayni*

Hanımını terketmiş bir koca veyahut kocasını terketmiş bir bayanın çoluk çocuğuna dönmesini sağlamak etmek amaçlı aşağıdaki terkip uygulandığında etkisi görülecektir .  ,

Pazar gecesi başlamak şartıyla 3 gece yatsı namazından bir sonra 141 kez aşağıdaki azimet okunur . Okuma anında buhur olarak akgünlük ve kizbere yakılır . Bu terkip önce gecede tesirini gösterecektir .

Okunacak terkip:

” akşin – 3 akşeleşin – 3 eşnuşin erkeşlehın Leşkeylehın ecib ya eba nuhın , ve tecekkel ve eclibu ileyye fülan birey fülan daire fülan birey filan .  ”

azimetin bitiminde geçtiğimiz fülan birey fülan adına ailesini terkeden kişinin adı zikrolunacaktır .  ” Ve eclibu ”  kelimesinden bir sonra ise  ” ila mekanihi ”  denilecektir .  Eclibu’dan sonraki  ” ileyye ”  kelimesi şahsı kendisinin yanınıza getirrmek içindir…

İnneke ala küllü şey-in kadiyr* Birahmetike ya erhamerrahimin*

Ve bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahîl aliyyil azim*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğimi Nasıl Geri Getirebilirim

Sevdiğimiz bir kişiyi kaybetmek, hayatımızın en zor dönemlerinden biri olabilir. Ancak, onu geri getirmek mümkün olabilir mi? Bu yazıda, sevdiğimizi nasıl geri getirebileceğimiz konusunda bazı ipuçları ve stratejiler üzerinde duracağız.

İlk olarak, gerçekçi olmak önemlidir. Sevdiğimizi geri getirme isteğimiz, bazen gerçeklikten uzak olabilir. Bunun yerine, geçmişi kabul edip, gelecek için yeni bir başlangıç yapmaya odaklanmalıyız. Bu, duygusal iyileşme sürecimize yardımcı olabilir.

  • Birincil nokta
  • İkincil nokta
  • Üçüncül nokta
  • Dördüncül nokta
Sevdiğimi Geri Getirme Yolları
Birinci Yol
İkinci Yol
Üçüncü Yol

Ayrıca, iletişimi sürdürmek de önemlidir. Sevdiğimizi geri getirme isteğimizi ifade etmek ve duygularımızı paylaşmak için onunla açık ve samimi bir şekilde konuşmalıyız. Ancak, onun da bu konuda aynı isteği taşıyıp taşımadığını anlamak için sabırlı olmamız gerektiğini unutmamalıyız.