Kocayı muma çevirme duaları

Kocayı muma çevirme duaları: 17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)

Allahümme inni es’elükel cennete vema tukarribü iteyha min kavlin ev amelin ve cüzü bike minnari vema tükarrebu ileyha min kavlin ev amelin, allahüm-meğfir liümmeti Muhammedin rahmeten âmmeten bi-rahmetike yâ erhamerrâhimin Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve resuli-hi velyevmil âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi mi-nallahi teâlâ velba’sü ba’del mevt, hakkun eşhedü enlâ ilâhe iilâllah ve eşhedü enne Muhammeden ab-dühu ve resûlüh.

Kocayı muma çevirme duaları

Evliliklerde zaman zaman sorunlar yaşanabilir ve çiftler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ancak bazen sorunlar o kadar büyük boyuta ulaşır ki, evlilik tehlikeye girebilir. İşte böyle durumlarda kocayı muma çevirme duaları, çözüm arayan çiftlerin başvurabileceği bir yöntem olabilir. Bu dualar, çiftlerin birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşamasına yardımcı olmak için yapılan dualardır.

Birinci koçayı muma çevirme duası: “Yarabbi, evliliğimdeki sorunları çözmem için bana kuvvet ve sabır ver. Eşimle aramızdaki anlaşmazlıkları uyumlu bir şekilde çözmek için bize yardım et. Birbirimizi sevgiyle kucaklamamıza ve mutlu bir evlilik sürdürmemize yardımcı ol. Dualarıma kulak veren ve dileğimi kabul eden Rabbim, sana şükürler olsun.”

İkinci kocayı muma çevirme duası: “Ya Rabbi, evliliğimdeki zorlukları aşmam için bana güç ver. Eşimle aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek için bize rehberlik et. Birbirimize saygılı davranmamıza, sevgiyle yaklaşmamıza ve huzurlu bir evlilik sürdürmemize yardım et. Şükrünü sunacağım Rabbim, dualarımı kabul et.”

Üçüncü kocayı muma çevirme duası: “Ey Rabbim, evliliğimdeki sorunları çözecek kuvveti bana ver. Eşimle aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek için bize yardım et. Birbirimize hoşgörüyle yaklaşmamıza, sevgiyle davranmamıza ve mutlu bir evlilik yaşamamıza destek ol. Senin lütfun ve kereminle dualarıma icabet eden Allah’ım, sana şükürler olsun.”