Dokuzlu Vefk Nedir

Dokuzlu Vefk Nedir bu konuda sizlere önemli bilgiler aktaracağız, bu konuda bilinmepen bir çok detay vardır ;  Dokuzlu vefkin tarhi 360, taksimi 9, gezegeni Kamer olup günü Pazartesi’dir. Dokuzlu vefkin havassı: Muhabbet , kabül, makam ve izzet, düşmanları yenmek, kada-i hacet, dargınları barıştırmak, nefsani ve cismani hastalıkları  iyileştirmek,hayvanları uysallaştırmak, inatçıları  inadından vazgeçirmek ve benzeri isteklerde kullanılır.

Kim! Bu dokuzlu vefki dokuz dirhem ağırlığındaki gümüş bir levha üzerine nakşedip mastaki, cavi ve amber ile buhurladıktan sonra üzerine 9 defa Enam suresini okur ve üzerinde taşırsa, zikrettiğimiz özelliklerin hepsine nail olur. Bu vefki taşıyan kişiyi hergören sever, hürmet eder ve çekinir.

 

Her istediğiniyerine getirirler. Bu vefki taşıyan kişi çok büyük dalgalı denize girerse, deniz durulur ve sakinleşir. Kim! Bu vefki ticarethanesine asarsa müşterisi artar.
Bakire bir kız bu vefki taşırsa ona her taraftan görücügelir. Kız izzet, kabül ve güzellik kazanır. O kız  görenherkes sever
Dokuzlu vefkin şekli budur:

 

Herkes tarafından sevilmek ve insanlar. kendine cezb etmek istersen: Pazartesi günü kamer saatinde ve kamerde dolunayda iken veya herhangi bir günde kamer saatinde aşağıda gelecek olan dokuzlu vefki yazıp, güzel bir buhurla buhurlayıp, vefki yazan kişi talibin başına elini koyar, vefkin etrafındaki Ayetleri ve Esmalar. 41 defa okur ve en sonunda 1 defa şöyle der:

Bu tertip üzere tamamladıktan sonra vefki devamlı üzerinde taşıması için talibe verir. Talip olan kişi Allah’ın izniyle maksadına ermiş demektir.Müelliflerden bazıları şunu zikretmişlerdir. Büyük imam ve meşhur olan arif ibni Hacib diye tanınan kişi bazı kabile reislerine yazmış.Onlar bu vefki üzerlerinde tanışmalar , dereceleri yükselmiş ve komşularından daha çok yücelmişlerdir. Hatta memleketin çoğu yerlerini mülk edinmişlerdir.

Şöyle dendiki: Harun ReŞid’in yanInda siyah bir cariye vardı. Bu cariye onun yanında izzet, şeref, makam ve kabül görmüştü. Bu cariye öldükten sonra cesedini yıkamak için yıkayıcı bir kadın gelmişti.Yıkayıcı kadın ölünün başında bir nüsha görmüş ve onu
alıp, kendi üzerine takmış. Taktıktan sonra herkese güzel görülmeye başlamış  ve onu gören herkes sevmiş.Bu kadın çirkin bir ihtiyarken, görücüsü çok çoğalmış ve ileri gelen gözde biri ile evlenmiş.O kadın öldükten sonra bu nüshayı açmılar. Nüshanın içinde bu vefk varmış.Yıkayıcı  kadının üzerinde çıktığından dolay. ”Yıkayıcı hirzi” denmiştir. Büluğ çağında bir genç erkek bu hirzi istemiş ve elde edip üzerinde taşımış Bundan sonra büyük bir şansa ve izzete nail olmu.. Taki devletin söz sahibi dan…lan büyük ki.ilerden birisi olmu.. Toplu olarak bunun sırrı çok büyüktür. Bu vefki üzerinde taşıyan kişinin başkasına ihtiyacı olmaz.

Dokuzlu Vefk Nedir

Dokuzlu vefk, geleneksel olarak kullanılan ve farklı amaçlara hizmet eden bir tılsım veya sembol dizisidir. Bu sembol dizisi, çeşitli geometrik şekillerden oluşur ve genellikle metal üzerine işlenerek kullanılır. Dokuzlu vefk, gizli bilgilere ve enerjilere erişmek için kullanılan bir araç olarak kabul edilir. Vefkler, genellikle koruyucu veya şifa amaçlı olarak kullanılır ve insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilir.

Dokuzlu vefkler, çeşitli inanç ve kültürlere dayanarak farklı anlamlara sahip olabilir. Her sembol, belirli bir frekansa veya enerjiye atfedilir ve belirli bir etki yaratması amaçlanır. Bu sembollerin doğru şekilde kullanılması önemlidir çünkü yanlış kullanılması istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, dokuzlu vefkleri kullanmadan önce uzman bir kişiden yardım almak önemlidir.

Vefklerin kullanımı tarih boyunca yaygın olmuştur ve çeşitli kültürlerde farklı amaçlar için kullanılmıştır. Vefklerin temel prensibi, sembollerin taşıdığı enerjinin kullanıcının niyeti ve inancıyla birleşerek istenen sonucu yaratmasıdır. Bu nedenle, dokuzlu vefkler kullanmadan önce kullanıcının niyetini ve hedefini belirlemesi önemlidir.